Träd & buskar

BLOMMANDE ELLER VINTERGRÖNT?

 

Vår huvudleverantör

altKatrineholms Trädgårdstekniska Byrå AB hjälper er gärna med klippning/beskärning. Hör av er till Anders för mer info och priser.

Adress: Ljungvägen 15, 641 39 Katrineholm

Telefon: 0150-18561
Mobil: 0705433181
Fax: 0150-54900 
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Mångfald i trädgården

När det gäller träd och buskar finns det en närmast oändlig mångfald att välja bland. Japanska lönnar finns det till exempel över 1000 sorter av, av vilka många är mycket mycket gamla. Carl Peter Thunberg (en av Linnés lärljungar) var först med att beskriva den japanska lönnen. Lönnar används till mer än bara prydnad förresten: Lönn är ett vanligt träslag att använda till flöjter och fioler. Lönnved är mycket hård och dess latinska släktnamn "Acer" betyder just vass, skarp, bitande. Det är lätt att glömma att även barrväxter har stor mångfald att erbjud: Världens högsta och lägsta träd är båda granar. Den högsta granen är så hög som 126 m. De minsta granarna växer inte ens 1 cm om året. Världens högsta lövträd är en eukalyptus som är 110 meter hög. Lite andra trädrekord:

- Världens äldsta träd som vi känner till var en fumethusalemtall i USA som blev 5100 år!

- Ett mammutträd på 83,8 meter med en omkrets på 31,3 m och en diameter på 11,1 m är världens mest massiva träd.

- Grenverket på ett fikonträd som finns i Indien täcker 1,3 hektar (!) mark.

Träd - mer än vacker natur

Visst är träden vackra. Oavsett om det är en hel skog eller kanske ett vårdträd i trädgården så pryder de verkligen sin plats. Men träd är mer än så. Förutom att de gör nytta ute i naturen där de både binder koldioxid och ger djur husrum och mat, så gör de nytta i våra hem också. Trä är ett gammalt troget byggnadsmaterial, men vet du vilket virke som används till vad? Här är några exempel på träd och vad de används till:

EK används ofta utomhus eftersom det är motståndskraftigt mot röta och till golv pga av sin hårdhet och seghet. Tack vare detta används det även gärna i tex möbler och båtar.

GRAN är det vanligaste träslaget i Sverige och är också det vi använder mest när vi bygger. Gran används till tidnings- och kraftpapper, till konstfiber, plywood och sulfitsprit. Man kan också göra instrument av gran eftersom en gran som vuxit rakt och långsamt är utan kvistar.

FURU, dvs tall, är det näst vanligaste träslaget. Det är bra att använda till snickeri och konstruktionsbygge. Du hittar det i golv, lister, möbler, m.m. Tjära, terpentin, fenol, harts och (förstås:) tallolja utvinns ur tallens virke.

LÄRK växer inte vilt här. Det odlas och växer snabbt, men kan också bli mycket gammalt (uppåt 600 år). Lärk kan användas både inomhus och utomhus, till fönster, paneler, båtar, m.m. En del gör man pappersmassa av. Lärkens kåda kan användas till att göra venetiansk terpentin.

När det blir vinter

Bara för att växterna fäller bladen behöver det inte betyda att trädgårdsprakten är över. Många träd och buskar är minst lika dekorativa om vintern som om sommaren. Plantera växter med färggranna kvistar eller skulpturalt växtsätt för fägring året om. Bland kornellerna finns sorter med vackert röda kvistar, framförallt Cornus alba 'Sibirica' har en mycket vacker röd färg. Även lönnar finns med röda stammar, till exempel Acer palmatum. För gula kvistar kan du köpa vide av sorterna Salix alba 'Vitellina', Salix fragilis 'Bullata' eller Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'. Gröna kvistar finns bland annat på videkornell, Cornus sericea. Vill du ha tvåfärgarde kvistar så finns Cornus sanguinea i olika sorter (bl.a. 'Midwinter Fire' och 'Magic Flame') som börjar i gult och går över i rött högre upp på kvistarna. Det finns också växter med nästan svarta kvistar som Cornus alba 'Kesselringii', Salix gracilistyla 'Melanostachys', Forsythia suspensa 'Nigra', med flera.

Ormhasseln, Corylus avellana 'Contorta', gör sig nästan bäst på vintern när bladen fallit av och man ordentligt kan se de förvridna grenarnas speciella växtsätt. Den är närmast ett konstverk i trädgården. Även Salix babylonica 'Tortuosa' har vridna grenar. Många rosor är minst lika vackra på vintern som på sommaren tack vare vackra och iögonfallande taggar. Vackra törnen finns även på Crataegus crusgalli, Crataegus pedicellata och olika sorter av korstörne.

Träd ska hellre frias än fällas!

Träd och buskar ger skydd för fåglar, renar luften och är bostäder för olika insekter. I en ek kan det bo 1000 olika insekter.

Behöver du pollinering? 

Plantera växter som lockar till sig humlor och bin, ex sälg, slån och hagtorn.

Är det bostadsbrist i din närhet? Sätt upp holkar!

Tänk på att fladdermusen som sover i "holken" på dagen äter på natten 1000-tals insekter.

Bästa valet för din trädgård!

Starka friska plantor som växer och utvecklas bra.

Växterna kommer från friskt utgångsmaterial och har god motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

Utvalda för svenskt klimat.

E-plantorna är utvalda för att klara vårt svenska klimat och därmed är risken för vinterskador mindre.

Säkra!

E-plantorna är alltid odlade i sverige.

Kort väg mellan producent och konsument gör att växterna är i takt med vårt klimat vid plantering. 

Provodling på flera platser i landet ger korrekta växtbeskrivningar och säkra zonangivelser.

Sort- och artäkta.

Garanterat rätt utgångsmaterial medför att man får samma växttyp vid komplettering eller vid inköp från olika plantskolor.

Besök gärna E-planta

alt

Parasolluppbindning

Oavsett vad du föredrar så kan du komma till oss och få professionella råd.

Hitta inspiration i listan här nedan och kom upp till oss och diskutera. 

VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS!

alt

Buxbom är lätt att forma

 

Plantering

Prydnadsbuskar och prydnadsträd vill ha väldränerad jord av bra kvalité. Blanda upp den befintliga jorden med planteringsjord. Om det behövs kan du även jordförbättra med till exempel sand eller mull, beroende på jorden. En prydnadsbuske vill generellt ha en grop dubbelt så stor som rotklumpen, ett prydnadsträd vill dessutom ha en gropbredd som är fyra gånger rotklumpens bredd. Fyll på med jord i botten av gropen och sätt i växten. När du fyllt på jord i hela gropen ska växten stå så att jorden går lika högt på den som den gjorde i krukan. Tänk på att jorden i gropen inte får vara lägre än marknivån runt omkring - då riskerar man att det blir en vattenansamling i gropen. Jorden ska helst bukta uppåt som en liten kulle, särskilt om man har lerjord. Se till att vattna ordentligt vid plantering. Har du planterat ett prydnadsträd så slå ner en påle och bind fast den vid för att ge trädet stöd. Krukodlade växter kan planteras hela säsongen, men vår och höst är bästa tiden.

TIPS! Om du behöver förbättra dräneringen i planteringsgropen så gräv lite extra djupt och lägg tex makadam eller sten i botten.

TIPS! Ibland kan växten ha som en kaka av rötter i botten av krukan - då kan man skära ett kryss i botten och veckla ut dem bäst man kan.

TIPS! Sätt gärna 2 träpålar vid ett nyplanterat träd; ett på vardera sida. Det hjälper trädet att växa rakare än när man har en träpåle.

Beskärning av blommande buskar

Det kan vara lite knepigt att veta när blommande buskar ska beskäras. Här kommer lite tips:

Buskar som ska beskäras direkt efter blomning: Buskar som blommar tidigt blommar ofta på äldre skott och beskärs de på hösten eller tidig vår riskerar man att klippa bort en massa knoppar. Därför beskärs de snart efter blomningen istället. Buskar som hör till den här gruppen är bl.a.: forsythis, syren, tidiga spireor och rhododendron.

Buskar som beskärs när björken har musöron: Buskar som klipps vid den här tiden blommar på grenar som växer ut under sommaren och en rejäl beskärning ger många nya skott. Rabattrosor, buddleja och syrenhortensia hör till exempel till den här gruppen.

Buskar som ska klippas ner helt: Buskar som lätt blir risiga bör klippas ner till ett par centimeter ovanför marken sådär vart tredje eller fjärde år. Det gör man på våren. Till den här gruppen hör till exempel ölandstokar, rosenspireor och vresrosor.

Buskar som klipps före knoppning: Buskar som blommar på både yngre och äldre skott bör ha en bra balans mellan de två. Gallra ur de allra äldsta kvistarna och klipp in där det behövs under vårvinter/vår före knoppning. Buskar som hör till den här gruppen är bl.a.: schersmin, paradisbuske, prakttry och många parkrosor.

Rhododendron och azalea

Visst är rhododendron imponerande när den blommar! En rhododendron är städsegrön (dvs den behåller sina blad på vintern). Den trivs i lite skuggigare lägen och vill ha en jord med lågt pH, därför planterar man den i särskild rhododendronjord. I övrigt sker planteringen på samma sätt som med andra prydnadsbuskar. På hösten ska en rhododendron vattnas ordentligt för att förebygga uttorkning. Det är också bra att täcka marken under dem med exempelvis löv. Vid gödsling ska särskild rhododendrongödsel användas.

Till skillnad från rhododendron så fäller azalean sina blad. Azalean kan planteras i sol till halvskugga och vill också ha ett lågt pH i jorden.

Magnolia

Visste du att magnolian är en mycket gammal växt? Den har faktiskt funnits i över 100 miljoner år och var samtida med dinosaurierna! Magnolian anses vara jordens första blommande växt. Därför pollineras den av en sorts skalbagge - humlor och bin fanns nämligen inte när den kom till. Eftersom magnolian har funnits så länge har den lyckats sprida sig runt nästan hela jorden. Den finns bland annat i Kina där den inte bara har använts som prydnad, utan också mot stress, depression och oro. Till och med mot dålig andedräkt.

Om du vill plantera en magnolia ska du sätta den på en vindskyddad och solig plats i en sur och mullrik jord - rhododendronjord passar bra. Var försiktig med beskärning, behöver du ändå beskära något litet så är juli-sept rätt tid. Magnolian blommar ofta tidigt på bar kvist. Gödsla sen vår (med rhododendrongödsel).

Hästkastanj

Hästkastanjen är ett vackert träd med stora flikiga blad och praktfull blomning i maj-juni, men den har faktiskt också använts som ett folkmedicinskt läkemedel under lång tid och säljs även idag som ett växtbaserat läkemedel. Det är själva kastanjerna som använts och för användes de mot åderbråck, hemorojder och diarréer. Åderbråck orsakas av kronisk venös insufficens, vilket betyder att det är problem med blodflödett i benens vener, och det är till det hästkastanj används idag. Det är ett ämne som heter aescin i hästkastanjen som gör att besvären minskar. Detta ämne kan dock ge problem om det intas i mer än mycket små mängder eftersom det är giftigt. Hästkastanjen som vi odlar som prydnadsträd (Aesculus hippocastanum) är inte densamma som ger ätliga kastanjer, den äkta kastanjen (Castanea sativa).

Ginkgo

Visste du att ginkgon är en otroligt gammal växt och har funnits sedan 250 miljoner år sedan! Idag har den inga levande släktingar utan är den enda arten inom sin växtfamilj. Tidigare har det funnits gonkgo på alla jordens konitnenter med undantag för Arktis, till skillnad från nu då den endast växer vilt i delar av Kina. Ginkgon används som medicinalväxt i samband med minnes- och koncentrationsproblem, yrsel och öronsusningar. Extrakt från ginkgo påverkar även blodflödet: det kan förbättra flödet till hjärnan, öka hudgenomblödning och dessutom göra blodet mer lättflytande. Ginkgoträd kan bli mycket gamla (en del är över 1000 år gamla tror man).

Bambu

Bambu är egentligen ett gräs, även om man gärna ser den som en buske. Den trivs i väldränerad jord, vindskyddat läge och klarar zon 3-4. Många av de bambusorter som vi odlar i Sverige kommer från bergbambu. Berbambun blommar sådär vart hundrade år. Efter blomningen dör den. För våra sorter brukar man räkna med ungefär 75 år innan de blommar, så har du en nyförvärvad bambuplanta i trädgården behöver du knappast oroa dig. Bambuplantor vill ha mycket vatten och bör om möjligt skyddas mot stark vårsol eftersom de annars riskerar att torka ut när marken fortfarande är frusen. Täck gärna marken med löv för att ge lite extra isolering.

Visste du att bambu är världens mest snabbväxande gräs? Rekordet är 1,2 m per dygn! (Men så snabbt går det förstås inte hemma i trädgården. Våra breddgrader ger ju inte direkt sådana förutsättningar för bambu.) En del sorter blir dock inte högre än 30 cm, men de allra högsta kan ta sig upp till 40 m.

Buxus

Buxbom är lätt att sköta, den har inga speciella krav på jord eller placering.

Den tycker lika bra om sol som skugga, men bladen blir mörkare i skuggan.

Den gör sig bättre i porös kalkhaltig jord.

Plantering

Ställ buxbomens rötter i en hink vatten under en timme. Luckra upp jorden och kalka, särskilt om jorden är sur.

Blanda i lite benmjöl i jorden. Gräv ett planteringshål, lagom stort så att du kan sprida ut rötterna.

Sätt ned växten i hålet och tryck till jorden med foten. Det gör att rötterna får kontakt med jorden, och det ger växten en bra start.

Plantering av en häck

Om du vill ha en buxbomshäck ska du plantera 6-7 växter per meter. Se till att du sprider ut dem jämnt.

Om du sätter ned pinnar och binder ihop dem med snöre är du säker på att din häck blir rak.

Om du vill ha symmetriska kurvor är det bäst att göra en mall av kartong eller trä som du kan plantera häcken längs.

Se till att det står en växt i varje hörn, även om det gör att du måste fuska lite med utrymmet mellan växterna.

Om du har långa avsnitt, raka eller kurviga, får du den bästa effekten om du använder en och samma typ av buxbom.

I hörnen skulle du också kunna välja en annan varietet eller form.

Vattna växterna så snart de planterats och se även till att vattna regelbundet under de första veckorna.

Klippning/Beskäring

Efter att en häck planterats, även om växterna fortfarande är mycket små, är det viktigt att klippa ned dem till samma höjd.

Pinnar och snöre eller en lång latta går bra att använda när du ska markera häckens höjd.

Dubbelkolla med vattenpass om du vill ha ett superrakt resultat. Vid klippningen måste du alltid använda en välslipad häcksax.

Låt saxen vila på snöret eller lattan och håll den rak. Efter att du klippt toppen, kan du klippa sidorna med ögonmått - håll saxen vertikalt.

En buxbomshäck ska klippas två gånger per år, särskilt sidorna, så att häcken blir tät och fin.

Det hindrar dessutom de understa grenarna från att bli kala. Låt toppen vara lite smalare än botten, så att häcken får en 'kakliknande' form.

beskarhack
Uppbyggnadsbeskäring av häck med ett genomgående toppskott
beskarhack1
Uppbyggnadsbeskäring av häck med flera grenar från basen.

 

Skapa kreativa former och figurer

Det går även att klippa bollar eller andra geometriska former med häcksax. 

På insidan av en kurva eller spiral, eller djurfigurer, vänder du på saxen. 

Äldre buxbomar kan klippas från mars till midsommar. Efter det ska du bara klippa lite så att de behåller formen. 

Klippningen ska helst ske på en mulen dag och om möjligt då växten är våt. 

 

Skapa djurfigurer

Om du vill klippa till en djurfigur, är det inte bara att klippa till en buxbom i den form som önskas. 

Först måste du ta en ordentlig titt på växten och kanske försiktigt böja några grenar åt rätt håll (dessa måste fästas vid små stöd). 

Räkna med att det kan ta några år att få till en fin form. Om du inte vill vänta så länge kan du köpa en färdigformad ståltrådsform. 

Den sätter du över en buske som ska vara lite större än formen, och sedan är det bara att klippa av grenarna som sticker ut. 

Men, även med färdiga formar tar det ett tag innan din buxbomsfigur fått sin färdiga form.

En formad buxbom gör sig bra som solitärväxt, men en hel aveny med pyramider, bollar eller kuber är också mycket dekorativ. 

Detsamma gäller ett antal krukor med samma buxbomsform, fast i olika storlekar.

 

Vintervård

Buxbomen är vacker året runt med de vintergröna bladen. Om de täcks av snö eller rimfrost ser de riktigt mystiska ut. 

Buxbom i kruka kan stå kvar ute, men det är bäst att ställa dem på en skyddad och skuggig plats. 

Eftersom bladen är vintergröna så fortsätter även avdunstningen året runt. 

Torra vindar, skarp vintersol och frusna rötter kan skada din växt ordentligt. 

Om du vill skydda rötterna kan du fodra krukan med bubbelplast, innan du planterar växten. 

Du kan förstås också linda in krukan i bubbelplast eller i en sävmatta. Det skyddar inte bara växten, utan även vackra keramikkrukor. 

Om det blir kallare än -10°C, är det bäst att ta in krukan och ställa den svalt och ljust.

Har du gamla träd som ska beskäras? 

Kontakta Anders  så får du det gjort av ett proffs!

Råd om plantering och beskärning hittar du hos Granquists-plantskola eller i Gardenas Trädgårdsskola.

Läs mer om E-plant-märket och vad det står för klicka här

E-plantor och barrväxter

 

ACER 

OBS! Detta är ett litet urval och nya träd och buskar kommer varje år. Hittar du inte det du söker här, så ring till oss på Vårljungen så kan vi ta in det åt er.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- campestre / E 
naverlönn 
Mindre träd med bred konformad krona. Näringsrik jord. Stort användningsområde. Gatuträd. Tål stadsklimat. Mycket vindtålig. Sol-skugga. 7-10 m I-IV
- campestre 'Elsrijk' 
naverlönn 
Mindre träd med bred äggformig krona. Motståndskraftig mot mjöldagg. Näringsrik jord. Anspråkslös. Gatuträd. Sol-skugga. 8-10 m I-IV
- ginnala / E  
ginnalalönn 
Stor buske eller litet träd med bredbuskig krona. Solitär, grupp el. häck. Anspråkslös, torkresistent och härdig.  
Vacker höstfärg. Sol-halvskugga.
5-7 m I-V
- negundo / E 
asklönn 
Snabbväxande bredkronigt träd. Solitär- och pionjärträd som föredrar kalkrika jordar med högt grundvatten. Tål torka. Sol-halvskugga. 15 m I-V
- negundo 'Flamingo' 
vitbrokig asklönn
Stor buske el. litet träd. Upprätt kraftigt växtsätt. Ljusrosa-vitbrokiga blad och gröna grenar. Sol-halvskugga. 3 m I-II
- palmatum 'Atropurpureum' 
japansk blodlönn
Buske med upprätt skärmformat växtsätt.  Exotiskt mörkröda blad. Solitär i skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord. Torkkänslig. 2-3 m I-III
- palmatum 'Dissectum' 
japansk fliklönn
Långsamväxande buske. Utmärkt dvärgsolitär. Ljusgröna blad. Vindskyddade, halvskuggiga lägen med sur jord. 1,2-1,8 m I-III
- palm. 'Ornatum' (Diss. Atrop.) japansk dvärglönn Liten buske med överhängande växtsätt. Finflikade, purpurröda blad. Varmt och skyddat läge. 1 m I-III
- pensylvanicum 
strimlönn
Buske el. litet träd. Olivgrön stam m. vita ränder. Guldgul höstfärg. 3-6 m I-IV
- platanoides / E 
skogslönn
Park- och alléträd. Bred krona, kraftiga grenar. Tål kraftig beskärning, torka och industrimiljö.
Gul-röd höstfärg. Sol-halvskugga.
15-20 m I-VI
- platanoides 'Emerald Queen'  skogslönn Smal tät pyramidal krona. Gatu- och solitärträd. Inga speciella jordkrav men gärna sol-halvskugga. 12-15 m I-III
- platanoides 'Columnare' 
pelarlönn 
Upprättväxande, kompakt krona. Långsam-växande gatuträd på trånga platser. Kräver
näringstillförsel och gärna soliga lägen.
10-12 m I-IV
- platanoides 'Cleveland' 
skogslönn 
Äggformad kompakt krona och passar som mindre gatuträd. Bladen först rödstrimmiga, sedan gröna.Kräver kontinuerlig näringstillförsel. Sol-halvskugga. 12-15 m I-III
- platanoides 'Crimson King' 
rödbladig skogslönn
Vacker krona och mörkt purpurrött bladverk. Park- och gatuträd. 8-12 m I-III
- platanoides 'Deborah' 
skogslönn
Bred rund krona. Bladen först röda, senare gröna. 12-15 m I-III
- platanoides 'Drummondi' 
vitbrokig skogslönn
Upprätt bred rund krona. Flikade blad m. gräddvita kanter. Sol-halvskugga. 5-6 m I-IV
- platanoides 'Faassen's Black' blodlönn Bred rundad krona, vackra mörkt rödbruna blad. Allé eller solitärträd Måttliga näringsbehov i väldränerade jordar. soliga lägen. 12-15 m
I-V
- platanoides 'Farlake's Green'  skogslönn Jämn rundad krona. Snabbväxande solitär- och gatuträd. Tål stadsklimat. 12-15 m I-IV
- platanoides 'Royal Red' 
rödbladig skogslönn
Rund krona. Kraftigt växtsätt. Scharlakansröda glänsande blad. Sol. 8-10 m I-IV
- platanoides 'Schwedlerii' 
blodlönn
Bred krona, kraftiga grenar. Park- och alléträd som trivs på väldränerade jordar. Tål torka och lätt skugga. Bladen först röda, sedan mörkt olivgröna. 12-15 m I-IV
- platanoides 'Globosum' 
klotlönn
Klotformig krona, 3-4 m bred. Lämpligt träd för trånga gator och gårdar. Trivs i väldränerad jord. Tål stadsklimat. 6-8 m I-IV
- pseudoplatanus 
sykomorlönn 
Hög och tät krona. Äldre bark avflagnande. Mycket användbar som solitär- och parkträd.Trivs i alla typer av jord. Snabbväxande träd som tål hård beskärning. Sol-halvskugga. 15-20 m
I-IV
- saccharinum 
silverlönn 
Hög, vid och luftig krona. Bladen har en vacker silverfärgad undersida. Parkträd. Kräver relativt kraftig och väldränerad jord. Soliga lägen. 12-15 m I-IV
- saccharinum 'Wieri' 
flikbladig silverlönn
Brett rundad krona med hängande yttre grenar. Elegant solitärträd. 20-25 m I-III
- shirasawanum 'Aureum' 
gulbladig solfjäderslönn
Mindre buske med vackert smörgula blad. Skyddat, halvskuggigt läge. 1-2 m I-IV
- tataricum / E 
rysslönn 
Låg utbredd krona. Användes i parker eller vid gågator. Röda frukter efter midsommar. Vacker höstfärg. Vindtålig. Sol-halvskugga. 5-7 m I-V

AESCULUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x carnea 'Briotii' 
rödblommig hästkastanj 
Bred välvd krona med glänsande blad. Rödablommor i maj-juni. Park- och solitärträd. Bör stå i kraftiga, fuktiga, näringsrika jordar. Soliga lägen. 10-12 m I-III
-hippocastanum 
hästkastanj 
Hög och bred välvd krona. Kraftiga vita blom- ställningar. Lämpligt för stora anläggningar i fuktiga lägen. Kräver kraftig, näringsrik jord. Sol-halvskugga. 20-25 m I-V
- hippocastanum 'Baumannii' 
dubbelblommande hästkastanj
Vackert regelbundet träd med välvd krona. Kraftiga, vita blomställningar. Sterila blommor, ingen frukt. Träd för stora anläggningar och hårdgjorda ytor. Näringsrik jord. Soliga lägen. 15-20 m I-IV

AILANTHUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- altissima 
gudaträd 

Öppen och luftig krona. För stora trädgårdaroch parker. Vackert röda frukter. Blommar sällan i Sverige. Torktålig. Anspråkslösa jord-krav men gärna kalkhaltigt. Soliga lägen men ej blåsigt. 10-15 m I

ALNUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- cordata 
italiensk al 
Äggformad krona med glänsande blad.  Pionjär- och gatuträd. Växer snabbt och har dekorativa hängen. Ej fuktiga lägen. Vindtålig. Sol-halvskugga. 10-12 m I-II
- glutinosa 
klibbal 
Slank krona. Snabbväxande och anspråkslöstträd för parker och landskap. Klibbiga ungskott. Trivs bäst i fuktiga jordar. Sol-halvskugga. 12-15 m I-VI
- incana / E Landskaps- 
gråal 
Pyramidal krona med grå bark. och pionjärträd. Tål salt och industrimiljö. Vindtålig. Trivs i de flesta jordar, främst i torra, soliga lägen. 12-15 m I-VII
- incana 'Laciniata' 
flikbladig gråal 
Rund krona, något hängande sidogrenar.Solitärträd som trivs i de flesta jordar utom lerjord. God härdighet. Soliga lägen. 9-12 m I-VI
- sinuata E 
sitkaal
Kraftig buske med stora hanblommor. Mycket vindtålig. Vindskydd, prydnadsbuske el. amträd.
Anspråkslösa jordkrav. Sol-halvskugga.
4-7 m I-III(IV)

AMELANCHIER

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alnifolia / E 
häggmispel  
Upprättväxande buske - litet träd. Vita blommor i maj. Lysande gul höstfärg. Fungerar utmärkt till  vindskydd eller häckar. Inga speciella kravmen gärna soligt. 3-5 m I-V
- laevis / E 
häggmispel  


Svagväxande buske med bred äggformad krona. Solitär eller i grupper i trädgårdar och parker. Vita blommor  i lövsprickningen. Vackert koppar-röd höstfärg.  Gärna soliga lägen. Ympade, men E-plantorna är fröförökade av svenskt frö. 3-5 m I-VI
- lamarckii / E 
prakthäggmispel 

Flerstammig buske. Användes som solitär, buskage eller i häck. Finns även som mindre träd. Vita blommor i april-maj. På hösten blåsvarta ätbara frukter. Vackert röd höstfärg. Inga speciella jordkrav. Trivs i soliga lägen. 4-7 m I-V
- spicata / E 
häggmispel  
Tät flerstammig, smalvuxen buske. Till häck,  buskage eller vindskydd. Vita blommor, grön lövsprickning.  Anspråkslösa jordkrav men gärna  sol till halvskugga. 5-7 m I-VII

ARALIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- elata 
parkaralia 
Sparsamt förgrenad buske med taggiga grenar. Vita blommor i aug. Kräver bra jord med god dränering. Solitärbuske i skyddat soligt läge. 3-5 m I-III

ARONIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- melanocarpa 'Elata' / E 
svart aronia
Buske med brett, glest och upprätt växtsätt.  Friväxande häck. Vita blommor i maj-juni. Stora glansiga blad. Blåbärsstora svarta frukter,  utmärkta till sylt och saft. Vacker höst- färg. Anspråklösa jordkrav, men gärna sol- halvskugga. 1,5-2 m I-VI
- melanocarpa 'Hugin' E 
liten svart aronia 
Låg, tätvuxen med upprätt växtsätt. Friväxandehäck. Vita blommor i juni. Vacker höstfärg och rik fruktsättning. Frukten ratas av fåglarna. Inga speciella jordkrav men gärna i soliga lägen. Torktålig. 1-1,5 m I-IV
- prunifolia 
slånaronia
Brett upprätt växtsätt. Vita blommor i maj-juni. Mörkröda bär. Vacker röd höstfärg.  Sol-halvskugga. 1,5 m I-VI

AUCUBA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- japonica 'Variegata' 
guldpricksaukuba
Städsegrön upprättväxande brokbladig prydnads-buske. Trivs på kalkfattig jord i halvskugga. 2 m I

BERBERIS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- candidula 
silverberberis 
Bred klotformig städsegrön buske med silveraktig bladundersida. Solitär. Föredrar torra platser. 
Sol-skugga.
0,5-1 m I-III
- hybr. 'Jytte' 
silverberberis
Städsegrön buske med kompakt växtsätt. 
1 m I-III
- julianae 
långbladig berberis 
Städsegrön buske med vackra taggiga grenar. Läderartade, mörkgröna blad. Anspråkslös. 
Sol-halvskugga.
1-2 m I-III
- thunbergii 
häckberberis
Lövfällande, tät, kompakt buske. Små ljusgröna blad, små gula blommor i juni, röda frukter, kraftig
höstfärg. Anspråkslös.
2-3 m I-VI
- thunbergii 'Atropurpurea' 
röd häckberberis 
Lövfällande, tätförgrenad och kompakt buske med röda blad. Små gula blommor i juni. Röda
frukter. Anspråkslös.
2-3 m I-V
- thunb. 'Atropurpurea Nana'  
röd klotberberis
Dvärgform av 'Atropurpurea'. Låga häckaroch stenpartier. Anspråkslös. Sol-halvskugga. 0,4-0,7 m I-V
- thunbergii 'Aurea' 
guldberberis 
En berberis som passar bäst i de lätt skuggigahörnen, där den lyser upp. Trivs bäst i halvskugga-skugga  i lätt mulljord. 0,5-1 m I-IV
- thunbergii 'Bagatelle' 
röd dvärgberberis 
Kompakt, runt och långsamt växtsätt. Lysande röda blad. Gula blommor i maj. Kräver bra jord 
i soliga lägen.
0,3 m I-III
- thunbergii 'Bonanza Gold' 
gul dvärgberberis
Dvärgbuske med guldgula blad. 0,3 m I-IV
- thunbergii 'Red Chief' 
röd berberis
Bred, svagt hängande buske med mörkröda blad. Små gula blommor i juni. Anspråkslös. Sol-halvskugga. 1-1,5 I-V
- thunbergii 'Rose Glow' 
brokberberis 
Upprättväxande. Röd-rosa blad med vita inslag. Gula blommor i juni. Trivs i kalkfattiga jordar 
i halvskugga.
1-2 m I-V
- verruculosa 
vårtberberis
Tätförgrenad, kompakt vintergrön buske med  elegant böjda grenar. Sol-halvskugga. 1-2 m I-III

BETULA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- pendula 
vårtbjörk 

Gles krona och något hängande grenar.  Gröngula hängen i april-maj. Svart-grå och vit näverbark. Guldgul höstfärg. Landskaps- och pionjärträd även i parker och trädgårdar. Ringa näringsbehov i sol-halvskugga. 20-25 m I-VIII
- pendula 'Dalecarlica' 
ornäsbjörk 
Ett vackert träd med hängande grenar och vit stam. Djupt flikade blad. Allé och solitärträd. Växer på de flesta jordar i sol till halvskugga. 20-25 m I-VII
- pendula 'Tristis' 
hängbjörk 

Liknar B. pendula men smalare krona och mer hängande grenar. Solitär i trädgårdar, parker eller offentliga anläggningar. Ringa näringsbehov. Sol-halvskugga. 12-15 m I-VI
- pendula 'Youngii' 
tårbjörk 
Kraftigt hängande krona. Måste bindas upp till slutlig höjd. Solitär i mindre trädgårdar. Ringa näringsbehov men gärna soliga till halvskuggiga lägen. 5-6 m I-VI

- utilis ssp jacquemontii 
himalayabjörk 
Ofta flerstammigt träd med snövit bark och 
(= utilis 'Doorenbos') en kägelformad krona. Solitär eller i grupper.  Önskar svagt sur jord i soliga till halvskuggiga lägen. Högt prydnadsvärde året om.
8-14 m I-II

BUDDLEJA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alternifolia 
sommarbuddleja
Bred buske med hängande grenar. Solitär eller i grupper.  Rosalila doftande blommor i juni-juli på fjolår sveden. Väldränerade jordar i soliga till halvskuggiga lägen. 2-3 m I-III
- davidii  
syrenbuddleja 
Upprättväxande med stora blomklasar på sen- sommaren som lockar fjärilar. Solitärbuske på lätta näringsrika  jordar med mycket sol och i vindskyddat läge. Blommar på årsskotten. Vårbeskärning. 2-3 m I-III
- davidii 'Black Knight' Svartröda blommor.
- davidii 'Ile de France' Rödvioletta blommor.
- davidii 'Nanho Blue' Blå blommor. Småvuxen.
- davidii 'Nanho Purple' Purpurlila blommor. Småvuxen.
- davidii 'Pink Delight' Rosa blommor.
- davidii 'Royal Red' Purpurröda blommor.
- davidii 'Summer Beauty' Rosa blommor
- davidii 'White Ball' Vita blommor.
- davidii 'White Profusion' Vita blommor.

BUXUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- sempervirens 
buxbom
Tät städsegrön buske som användes till låga,  klippta häckar. Lätt alkaliska jordar i soliga-halvskuggiga lägen. 1 m I-III
- sempervirens 'Arborescens' trädbuxbom Upprätt städsegrön buske med bred krona.  Solitär eller häck. Torkresistent. Sol-skugga. 3-5 m I-III
- sempervirens 'Faulkner' 
buxbom 
Den härdigaste buxbomen. Vintergrön med  rundat, kompakt  växtsätt. Vackert rundade,  glansiga blad. Trivs bäst i sol till halvskugga. 1-1,5 m I-IV
- sempervirens 'Green Velvet'  buxbom En utav de härdigaste sorterna. Vintergrön med kompakt växtsätt. Växer sakta. 1-1,5 m I-IV
- sempervirens'Rotundifolia' 
storbladig buxbom
Bredväxande, upprätt städsegrön buske.  Föredrar kalkhaltig jord. Sol-skugga. 3-4 m I-III

CALLICARPA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- bodinieri var. giraldii 
västkinesiskt glasbär
Upprättväxande gles buske med lila blommor i juli-augusti och violetta frukter. Skyddat läge. 1-2 m I-II

CALLUNA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- vulgaris  i sorter  
höstljung  
Marktäckande dvärgbuske som kräver fuktig och  sur jord i soliga lägen. Blommar ganska sent på hösten. 0,2-0,5 m I-IV

CALYCANTHUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- fertilis (floridus) 
kryddbuske 
Upprättväxande bred buske med rotskott. Mörkröda,   starkt doftande blommor i juni. Trivs i fuktig jord. Sol-halvskugga. 1-2 m I

CARAGANA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- arborescens / E 
sibirisk ärtbuske 

Snabb- och upprättväxande buske, senare  också bred. Gula blommor i maj, bruna baljor. Skydds- plantering eller i häckar. Anspråkslösa jordkrav. Tål torka och kalk. Sol-halvskugga. 3-5 m I-VIII
- arborescens 'Lorbergii' 
fjäderkaragan 
Upprättväxande buske med hängande toppar. Dilliknande blad och gula blommor i maj. Trivs i  torra lägen. Sol-halvskugga. Även som stamträd. 2-3 m I-VII
- arborescens 'Pendula' 
hängkaragan
Toppympat litet träd med hängande grenar.  Solitärträd. Gula blommor i maj. Torra lägen. 1,5-2 m. beroende på stamhöjd I-VI
- arborescens 'Walker' 
hängande fjäderkaragan
Toppympat litet träd med hängande grenar. Solitärträd.  Gula blommor i maj och fjäderliknande blad. Trivs i torra lägen. 1,5-2 m. beroende på stamhöjd I-V
- pygmaea 
dvärgkaragan
Ofta ned liggande grenar. Blommar sparsamt.  Solitär på kalkhaltiga jordar i soliga lägen. 1 m I-VII

CARPINUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- betulus / E 
avenbok 

Långsamväxande, pyramidal krona som blir  bredare på äldre träd. Solitär-, park-, landskaps-träd och klippta häckar. Humusrik och kalkrik jord. Sol-halvskugga, men tål även djup skugga. 12-15 m I-IV
- betulus 'Fastigiata' 
pyramidavenbok 
Pelarform av C. betulus med mycket tätt bladverk. Värdefullt träd för parker, gator och torg. För övrigt samma som Carpinus betulus. 10-12 m I-IV
- betulus 
pelaravenbok
'Frans Fontaine' Lik C. betulus 'Fastigiata', men smalare i formen. 8-12 m I-IV

CARYOPTERIS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x clandonensis 
skäggbuske 
Upprättväxande buske med blå höstblomning. Solitär. Trivs bäst på lätta jordar i soliga och skyddade lägen. Nedskärning på våren. 1-1,5 m I-II(III)

CASTANEA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- sativa 
äkta kastanj 
Bred skärmformig krona med grova grena. Glänsande avlånga blad och taggiga frukter med ätbara kastanjer. Kräver näringsrik och mullhaltig jord i soliga lägen. 12-15 m I

CATALPA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- bignonioides 
trumpetträd 

Mycket bred krona, stora hjärtformade blad. Vita upprättväxande blomklasar i juli-augusti. Långa frökapslar på hösten. Solitär. Väldränerad medeltung jord i soliga och skyddade lägen. 6-10 m I-II

CERCIDIPHYLLUM

Namn Beskrivning Höjd Zon
- japonicum / E 
katsura 

En- eller flerstammigt, brett pyramidalt träd. Solitär eller i grupper. Doftar sött på hösten. Gulorange höstfärg. Frisk, fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga. 6-10 m I-IV

CHAENOMELES

Namn Beskrivning Höjd Zon
- hybr. i namnsorter 
hybridrosenkvitten
Utbrett, tätt förgrenat växtsätt. Stora blommor i maj-juni röda m.fl. Gröna äpplelika frukter. 0,5-1 m I-III
- japonica / E 
liten rosenkvitten 

Låg buske med tornförsedda grenar. Utbrett växtsätt. Marktäckare och låga häckar. Inga speciella jordkrav men gärna väldränerat och soligt läge. Tegelröda enkla blommor i maj och äpplelika frukter till marmelad och gelé. 1 m I-V

CLETHRA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alnifolia 
konvaljebuske
Upprättväxande buske med lätt bågnande grenar. Trivs i svagt sur jord. Vita liljekonvalj-doftande blommor i augusti. Halvskugga-skugga. 1-2 m I-III.

CORNUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alba 'Elegantissima' 
vitbrokig kornell
Vitbrokiga blad. Solitär eller buskage. Varm jord i soliga lägen. 2 m I-VI
- alba 'Gouchaltii' 
gulbrokig kornell
Gulbrokiga blad. Solitär eller buskage. Varm jord i soliga lägen. 2 m I-V
- alba 'Kesselringii' 
blodkornell
Brungröna blad, mörka grenar. Buskage. Varm jord i soliga lägen. 3 m I-VI
- alba 'Sibirica' 
korallkornell
Korallröda dekorativa grenar. Buskage. Vacker röd höstfärg. Varma näringsrika jordar. 3 m I-VII
- canadensis 
krypkornell
Marktäckare som breder ut sig upp till 0,5 m. Vita högblad i juni-juli, röd frukter. Surjordsväxt i skuggiga lägen. 0,1 m I-IV
- florida 
blomsterkornell
Vita högblad i juni. Röd höstfärg. Solitär eller i grupper. Humusrik fuktig jord. Sol-halvskugga. 2-3 m I-II
- kousa 
koreansk blomsterkornell
Vita högblad i juni, scharlakansröd höstfärg. Solitär. Näringsrik fuktig jord. Vindskyddat läge. Sol-halvskugga. 3-4 m I-III
- mas 
körsbärskornell
Gula blommor på bar kvist, bland de första på våren. Röda frukter och rödbrun höstfärg. Buske, litet träd som solitär eller i grupper. Anspråkslös växtplats. Tål industrimiljö. 4-6 m I-IV
- sanguinea 
skogskornell
Vita blommor i maj, blåsvart frukt. Flammande röd höstfärg. Pionjär- och landskapsväxt. Tål industrimiljö. Är vindtålig, torkresistent och anspråkslös. 3-4 m I-VI
- sanguinea 'Winter Flame' 
gullkornell
Kompakt upprätt växtsätt. Grenarna blir under vintern orangegula-röda. 2-3 m I-IV
- stolonifera 'Flaviramea' 
gullkornell
Gulgröna grenar. Små vita blommor i juni. Anspråkslösa jordkrav. Sol-halvskugga. 3 m I-VI
- stolonifera 'Kelsey's Dwarf' 
tuvkornell
Bred, stor buske. Landskapsväxt. Enkönade röda blommor och gula hängen i maj. Hasselnötter i augusti- september. Lämplig till skyddshäck. Anspråkslösa jordkrav men väldränerat. Tål industrimiljö. 5-8 m I-V

CORYLUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- avellana 
hassel
Bred, stor buske. Landskapsväxt. Lämplig till skyddshäck. Enkönade röda blommor och gula hängen i maj. Hasselnötter i augusti-september. Anspråkslösa jordkrav men väldränerat. Tål industrimiljö. 5-8 m I-V
- avellana 'Contorta' 
ormhassel
Starkt vridna grenar, delvis krusiga inrullade blad. Solitär eller i grupper. Anspråkslösa jordkrav, men väldränerat. Dekorativt vinter- utseende. 3 m I-IV
- colurna 
turkisk hassel
Genomgående stam. Bred pyramidal krona. Korkaktig bark. Dekorativ frukt. Solitär eller alléträd. Näringsrik jord. Tål stadsklimat. Torktålig. Känslig för djup plantering. 12-15 m I-IV
- avellana 'Fusco Rubra' 
blodhassel
Djupt purpurfärgade blad och ätbara nötter.
I-IV
- maxima 'Purpurea' 
blodhassel
Mörkröda blad. Ljusgula hängen i maj. Solitär el. i grupper med andra växter. Väldränerade jordar. Ätbara nötter. Sol-halvskugga. 4-5 m I-III

COTINUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- coggygria 
perukbuske
Rödaktiga blomsamlingar i perukliknande plymer i juni-juli. Gröna blad. Solitär. Varma, kalkrika, väldränerade jordar i soliga lägen. Tål industrimiljö och torka. 2-3 m I-III.
- coggygria 'Royal Purple' 
röd perukbuske
Mörkröda blad och gulgröna blomsamlingar i juli. Övrigt som ovan. 2-3 m I-II

COTONEASTER

Namn Beskrivning Höjd Zon
- dammeri 'Major' (radicans) 
krypoxbär
Städsegrön buske med nedliggande grenar.  Scharlakans-röda frukter. Näringsrika, fuktiga
jordar.
I-IV
- dielsianus 
rosenoxbär
Bågigt överhängande grenar. Rikligt med röda frukter. Gulröd höstfärg. Anspråkslös. Sol-halvskugga. 2-3 m I-III
- divaricatus 
spärrgrenigt oxbär
Brett, yvigt växande. Solitär, grupper, häckar. Rikligt med röda frukter. Scharlakansröd
höstfärg. Anspråkslös.
2-3 m I-III
- 'Hagen' E 
hagenoxbär
Bladverket är frisk grönt med böljad bladkant. Riklig blomning i juni. Frukterna är stora och röda. Busken blir tät och fyllig. Utmärkt marktäckare. I-VI
- horizontalis 
lingonoxbär
Delvis städsegrön. Fiskbenslika förgreningar. På hösten röda blad och orangeröda bär. Marktäckare. Kan spaljeras. Anspråkslös. Tål halvskugga. 0,2-0,5 m I-IV
- integerrimus 
oxbär
Spärrgrenigt eller nedliggande växtsätt. Anspråkslös. Sol. 1-2 m I-VIII
- lucidus 
häckoxbär
Rödbrun höstfärg. Häck- och landskapsväxt. Tål industrimiljö. Inga speciella jordkrav utom god dränering. Bivärd. 2 m I-VII
- multiflorus 
flockoxbär
Bred buske m. hängande växtsätt. Vita blommor, gul höstfärg och rikligt med röda bär. Solitär eller grupper. Anspråkslös. Tål halvskugga, industrimiljö och torka. Bivärd. 3-4 m I-IV
- praecox 
klippoxbär
Bred med böjda grenar. Mörkröda frukter. Röd höstfärg. Släntväxt el. i stenpartier. Anspråkslös. Sol-halvskugga. 0,5-1 m I-IV
- radicans 'Eichholz' 
krypoxbär
Städsegrön krypande marktäckare. Röda bär. Näringsrika, fuktiga jordar. Sol-halvskugga. Höjd 0,3 m. 
Bredd 1,5 m
I-V
- suecicus 'Coral Beauty' 
krypoxbär
Städsegrön marktäckare. Riklig fruktsättning.  Näringsrika, fuktiga jordar. Massplanteringar. I-IV
- suecicus 'Skogholm' 
krypoxbär
En av de vanligaste marktäckande buskarna med långa bågiga grenar. Halvt vintergrön. Näringsrika, fuktiga jordar. 1 m I-III

CRATAEGUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- intricata / E 
amerikansk hagtorn
Stor buske - litet träd. Vita blommor och röda frukter. Kraftiga tornar. Gulorange höstfärg. Anspråkslös. Tål halvskugga och industrimiljö. 4-5 m I-VII
- laevigata 'Paul's Scarlet' 
rosenhagtorn
Stor buske - litet träd. Röda fyllda blommor. Trivs i näringsrik och något styvare jord. 5-7 m I-IV
- x mordenensis 'Toba' 
pärlhagtorn
Stor buske - litet träd. Pärlrosa dubbla blommor. Sparsam fruktsättning, men dekorativ. God härdighet. Anspråkslös. 5 m I-V
- monogyna 
trubbhagtorn
Stor buske el. träd. Vita blommor, röda frukter.Trivs i näringsrik, något styvare jord. 5-7 m I-V

CYTISUS
Buskar med upprättstående gröna grenar. Små blad utan höstfärg. Solitär, i grupper, i stenpartier,
barrträdspartier eller slänter. Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen. 

Namn Beskrivning Höjd Zon
- beanii 'Osiris' 
fagerginst
Intensivt gula blommor i maj.
Höjd 0,4-0,8 m och 
ofta dubbelt så bred
I-III
- decumbens 
krypginst
Gula blommor i maj-juni. 
Höjd 0,2-0,5 m
Bredd 1 m
I-IV
- kewensis 'Niki' 
dvärgginst
Krypande dvärgform med djupgula blommor. Höjd 0,2-0,5 m
Bredd 1 m
I-IV
- nigricans 'Cyni' 
svartginst
Tunna överhängande grenar med kraftigt mörkt gula blommor i långa upprättväxande klasar. Lång blomningstid. 0,8-1,2 m I-V
- x praecox 'Allgold' 
vårginst
Överhängande grenar. Guldgula blommor i maj. Höjd 1 m 
Bredd 1,5 m
I-III
- x praecox 'Hollandia' 
vårginst
Överhängande grenar. Rödaktiga blommor i 
maj.
Höjd 1 m 
Bredd 1,5 m
I-III
- purgans 
gullginst
Kompakt buske med guldgula blommor i maj-juni. Genomsläpplig, lätt jord. Höjd 0,5 m
Bredd 1 m
I-V
- purpureus 
rosenginst
Purpurrosa blommor i maj-juni. Klöverlika blad. 0,5 m I-V
- scoparius 
harginst
Gula blommor med rött i maj-juni. 
2 m I
- scoparius 'Boskoop Ruby' 
rödblommande vårginst
Rödaktiga blommor i maj. Tätt, överhängande växtsätt. 1-1,5 m I

DAPHNE

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x burkwoodii 'Somerset' 
dofttibast
Mörkt rosa starkt doftande blommor i maj- juni. Solitär el. grupper. Humus- och kalkrika jordar i lätt skugga. 1 m I-IV
- mezerum 
tibast
Karminrosa starkt doftande blommor i april- maj. Solitär el. grupper. Humus- och kalkrika jordar.  Giftiga bär 1 m I-VII

DECAISNEA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- fargesii 
narrbuske
Styvt upprättväxande. 10 cm långa dekorativa blå frukter. Solitär. Genomsläpplig, näringsrik jord. Skyddat läge. 2-3 m I-II

DEUTZIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- gracilis 
bruddeutzia
Låg bredvuxen buske. Blommar med vita små klockor i maj-juni. Solitär el. grupper. Anspråkslös. Tål industrimiljö. Sol-halvskugga. 1 m I-III
- x hybrida 'Mont Rose' 
hybriddeutzia
Upprättväxande. Rosa enkla blommor i juni. Solitär el. grupper. Anspråkslös. Tål industrimiljö. Sol-halvskugga. 1-2 m I-II
- x magnifica 'Defica' 
praktdeutzia
Stramt upprättväxande. Vita små klockliknande blommor i 5 cm långa klasar i juni. Solitär el. i häckar. Anspråkslös. Sol-halvskugga. 2-3 m I-III
- x rosea 
rosendeutzia
Kompakt buske. Rosa klocklika blommor i juni. Solitär el. i häckar. Anspråkslös. Tål industrimiljö. Sol-halvskugga. 1-2 m I-III
- scabra 'Pink Pompon' 
strävdeutzia
Upprättväxande. Fyllda vitrosa blommor juni-juli. Solitär el. i grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga. 1,5-2 m I-IV
- scabra 'Plena' 
strävdeutzia
Stramt upprättväxande. Fyllda vitrosa blommor i juni-juli. Solitär el. i grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga. 2-3 m I-IV

ELAEAGNUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
-angustifolia 
smalbladig silverbuske
Smala silverfärgade blad. Olivformade frukter. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Vind- och salttålig. 3-5 m I-IV
- commutata 
silverbuske
Silvergrå blad och frukter. Skjuter rotskott. Landskapsväxt vid sandiga kustområden. Salt-
resistent. Anspråkslös.
2-3 m I-VII

ENKIANTHUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- campanulatus 
klockbuske
Smal upprättväxande buske. Blommar i maj-juni med små klockformade gulrosa blommor. Vackert röd höstfärg. Halvskugga. 2-3 m I-III

ERICA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- carnea i sorter  ljung-
vårljung
Städsegrön. Marktäckare i stenpartier o trädgårdar. Humusrika, fuktiga, sura jordar. Tål industrimiljö. Sol. 0,2-0,5 m I-III

EUONYMUS

OBS! Detta är ett litet urval och nya träd och buskar kommer varje år. Hittar du inte det du söker här, så ring till oss på Vårljungen så kan vi ta in det åt er.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alatus 
vingad benved 
Grenar med korklister. Karminröd höstfärg. Frukter med rött skal och orangefärgade frön. Solitär el. i grupper. Näringsrik mulljord. Sol-halvskugga. 2-3 m I-V
- europaeus / E
benved  
Frukten röd som öppnas i september-oktober. Gult fröhylle. Bruna korklister. Landskapsväxt. Anspråkslös. 2-5 m I-V
- europaeus 'Evert' E 
benved  
Överhängande växtsätt. Gul-röd höstfärg. Rikligt med lysande karminröda frukter.  Anspråkslös. Motståndskraftig mot spinnmal.Sol-lätt skugga. 3-4 m I-IV
- fortunei 'Blondy' 
klätterbenved 

Städsegrön marktäckare. Mörkgröna blad med gul rand som blir rosa på vintern. Stenpartier, 
slänter och beklädnad av murar och trädstammar. 
Anspråkslös. Tål industrimiljö. Sol till djup skugga.
0,3-0,4 m I-IV
- fortunei 'Emerald Gaiety' 
klätterbenved
Som E. fort. 'Blondy', men med vitbrokiga blad. 0,5 m I-IV
- fortunei 'Emerald'n Gold' 
klätterbenved
Som E. fort. 'Blondy', men med gulbrokiga blad. 0,2-0,4 m I-IV
- fortunei var. radicans 
klätterbenved
Som E. fort. 'Blondy', men med mörkgröna blad. 1-2 m I-III
- fortunei 'Sarcoxie' 
klätterbenved
Som E. fort. 'Blondy', men med mörkgröna blad. 0,5 m I-IV
- fortunei 'Vegetus' 
klätterbenved
Som E. fort. 'Blondy', men med enfärgat gröna blad och grönvita blommor i juni-juli. Den mest
storvuxna sorten.
0,4-1,5 m I-III
- planipes 
körsbärsbenved 
Långa spetsiga knoppar. Djupt purpurröd höstfärg. Frukten liknar små japanska lyktor. Solitär, grupper. Näringsrika, fuktiga jordar. 2-3 m I-V

EXOCHORDA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- macrantha 
pärlbuske
'The Bride' Riklig vit blomning i maj. Solitär eller grupp. Näringsrika jordar i soliga lägen. 1-2 m I-III
- racemosa pärlbuske
Vita blommor i maj. Solitär eller grupper. 
Näringsrika jordar i soliga lägen.
3 m I-III

FAGUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- sylvatica 
bok 
Mäktig bred krona, slät grå bark. Parkträd, landskapsväxt och häckar. Lerjord med god
fuktighet. Bokollon är föda åt många djur.
20-25 m I-IV
- sylvatica 'Dawyck' 
pelarbok
Upprättväxande med något "slingrande" grenar.
Lämplig till parker eller mindre anläggningar.
8-10 m I-III
- sylvatica 'Dawyck Gold' gulbladig pelarbok 
Upprättväxande med något "slingrande" grenar.
Guldgula blad som senare blir gulgröna.
Lämplig till parker eller mindre anläggningar.
4-6 m I-III
- sylvatica 'Dawyck Purple' 
pelarblodbok
Som ovan men med purpurröda blad. 8-10 m
I-III
- sylvatica 'Pendula'  hängbok Bred med till marken hängande grenar. Solitär på stora ytor. Lerjord med god fuktighet. Sol-halvskugga. 10-15 m I-IV
- sylvatica 'Purpurea Pendula' 
hängblodbok
Höjd beroende på hur högt toppen uppbindes. Mindre blad. Solitär. Lerjordar med god fuktighet. Sol-halvskugga. Kan bli 10 m. I-IV
- sylvatica 'Riversii' (='Atropurpurea Major') blodbok Glänsande svartröda blad. Parkträd. Lerjord med god fuktighet. Anses som den vackraste blodboken. 15-20 m I-IV

FARGESIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- spathaceus 'Hareskov' 
jättebambu
Storvuxen sort med hängande växtsätt. 2,5-3,5 m I-III
- spathaceus 'Jumbo' 
jättebambu
Växer busklikt, kraftiga täta bestånd. Vintergröna blad. Solitär el. i grupper. Humusrik, fuktig jord.
Vindskyddade, halvskuggiga lägen.
2-3 m I-III
- spathaceus 'Simba' 
dvärgbambu
Lågvuxen sort. Vintergröna blad. Vindskyddade, halvskuggiga lägen. 1-1,5 m I-III

FORSYTHIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x intermedia 'Freja' E 
forsythia,
Rikligt med citrongula blommor, lång gullbuske blomningstid. 2-2,5 m I-III
- x intermedia 'Lynwood' 
hybridforsythia 
Bred buske. Stora guldgula blommor i maj under lång tid. Solitär, grupper. Varma väldränerade 
jordar med sol. Grenarna kan drivas.
2-3 m I-III
- x intermedia 'Spectabilis' 
hybridforsythia
Bred buske. Rikligt gulblommande i maj under lång tid. Solitär, grupper. Varma väldränerade jordar i soliga  lägen. Grenarna kan drivas. 2-3 m
I-III
- mandschurica E 
manschurisk forsythia 
Upprätt växtsätt. Mörka knoppar, mycket vinterhärdig, varmt gula blommor tidigt på våren. Rikblommande. Vinröd höstfärg. 1,2-1,5 m
I-V
- 'Northern Gold' 
forsythia
Upprättväxande, gulgrönt bladverk. Guldgula blommor. Robust, härdig och blomvillig. 1,3-2,5 m I-VI
- 'Weekend' 
forsythia
Kompakt växtsätt. Riklig guldgul blomning i mars. 1 m I-III
- ovata i sorter 
tidig forsythia
Äggrunda blad. Solitär, grupper. Blommar 2 veckor tidigare än intermedia. 1-1,5 m I-V
- suspensa var. fortunei 
hängforsythia
Blommar i april. Starkt överhängande grenar. Solitär. Varma väldränerade jordar i soliga lägen. 2-3 m I-IV

FOTHERGILLA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- gardenii 
liten häxal
Liten buske, med blommor i mjölkvita vippor.Orange höstfärg. 0,6-1,2 m I-II
- major 
häxal
Upprättväxande tät buske med vita doftande vippor. Vacker orangeröd höstfärg. 1-1,5 m I-III

FRANGULA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alnus / E 
brakved 
Anspråkslös buske. Gulvita blommor i maj-juni. Först röd, senare svart frukt. Växer ofta vid stränder. Sol-skugga. 3-5 m I-VI
- alnus 'Asplenifolia' 
brakved
Brett pyramidalt växtsätt, smala djupt inskurna blad, grågröna. Vacker höstfärg. 3-4 m I-III

FRAXINUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- angustifolia 'Raywood' 
smalbladig ask
Tät och sirlig krona. Höstfärgen är violett till purpur. Sorten är hanklon och bär inte frukt. Väldränerad och lucker jord. Sol-halvskugga. 7-11 m
I-III
- excelsior / E 
ask 
Sen lövsprickning, tidig bladfällning. Guldgul höstfärg. Landskapsväxt, solitär el. alléträd. Fuktiga, närings- och kalkrika jordar i soliga lägen. Vindtålig, betas ej av vilt. 25-30 m I-V
- excelsior 'Pendula' 
hängask
Brett träd med bågformigt hängande grenar. Solitär. Övrigt se arten. 5-6 m I-V
- excelsior 'Westhof's Glorie' 
ask
Välformad, ganska smal krona. Rakstammig. Glänsande mörkgrönt bladverk. Gatu- och alléträd. Näringsrika, fuktiga jordar i soliga lägen. 10-15 m
I-V
- ornus 
mannaask 
Mindre träd m. rundad krona. Gråbruna knoppar. Väldoftande vita blomklasar i maj. Solitär. Näringsrik, fuktig jord. 10-12 m I-III.

GENISTA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- lydia 
turkisk ginst
Växer som ett halvklot. Tunna gröna grenar.  Guldgula blommor. Stenpartier eller bland ljung. Lätta varma jordar. 0,5 m I
- pilosa 'Vancouver Gold' 
hårginst
Vintergrön marktäckare. Starkt gula blommor i maj-juni. I-IV
- tinctoria 'Royal Gold' 
färgginst
Mörkt gula blommor i juni-aug. Stenpartier, ljungträdgårdar eller häckar. Lätta jordar. Årlig kraftig tillbakaskärning. 0,5 m I-III

GLEDITSIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- triacanthos 
korstörne
Öppen gles krona. Cremefärgade blomklasar  i juni-juli. Parkträd. Näringsrika jordar med sol och vindskydd. Tål höga salthalter. 10-12 m I-II

HAMAMELIS
Gula eller gulröda blommor beroende på sort i februari-mars. Solitär eller i grupper med städsegröna 
växter. Väldränerade humusrika jordar, helst i halvskugga.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x intermedia 'Feuerzauber' 
hybridtrollhassel
Orangeröda doftande blommor i feb.-mars. 2-3 m I-III
- x intermedia 'Orange Beauty' 
hybridtrollhassel
Orangegula blommor. 2-3 m 
I-III
- x intermedia 'Westerstede' 
hybridtrollhassel
Ljusgula blommor. 2-3 m I-II
- japonica 'Zuccariniana' 
gul japansk trollhassel
Gula blommor. Vacker höstfärg. Sol-halvskugga. 2-3 m I-III
- mollis 
kinesiskt trollhassel
Upprättväxande. Gula blommor. Gul höstfärg. Sol-halvskugga. 2-3 m I

HEDERA

Namn Beskrivning Zon
- helix 
murgröna
Bladen 3-7-delade och oftast bredare än långa, läderartade, som unga ljusgröna, äldre mörkgröna. Anspråkslös. Halvskugga. I-II
- helix 'Arborescens' 
buskmurgröna
Städsegrön. Buske - ej klättrande. Blommande på hösten med kraftig doft. Halv-helskuggiga lägen. I-II
- hibernica 
storbladig murgröna 
Regelbundet 5-7-delade blad upp till 12 cm långa på ett 15 cm långt bladskaft. Ofta rödbrun vinterfärg. Anspråkslös Halvskugga-skugga. I-II

HIBISCUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- syriacus 'Hamabo' Prydnadsbuske.
röd frilandshibiskus
Rosaröda blommor i aug.-okt. Solitär eller grupper. Mullhaltig, lätt jord. Väldränerade, skyddade och soliga lägen. 1,5-2 m I
- syriacus 'Oiseau Bleu' S
blå frilandshibiskus
om ovan men med blå blommor.
1,5-2 m I
- syriacus 'Woodbridge' 
rosa frilandshibiskus
Som ovan med med rosa blommor. 1,5-2 m I

HIPPOPHAE

Namn Beskrivning Höjd Zon
- rhamnoides 
havtorn  
Bred buske med grågröna, silvriga blad. Mycket C-vitaminrik, ätlig, gulorange frukt. Läplanteringar. Sandig jord, även salthaltig. Soliga lägen. 3-5 m I-VI
- rhamnoides 
selekterade storfruktiga han- och honplantor 
Han: Pollmix Hon: Frugana, Leikora 
Han: Romeo Hon: Julia

HOLODISCUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- discolor 
vippspirea
Upprättväxande öppen buske. Gulvita blommori vippor i juli. God jord, ej för fuktig.  Sol-halvskugga. 1-2 m I-III

HYDRANGEA
Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig. Solitär eller i grupper. Sol-lätt skugga.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- arborescens 'Annabelle' 
vidjehortensia
Vita stora blomklasar i juli-september.  Brett, upprätt västsätt. 0,8-1,2 m I-IV
- macrophylla 'Bouquet Rose' 
hortensia
Rosa till blå blommor i juli-aug. Färgen varierar efter jordens PH-värde. Torvmullsblandad jord, kalkskyende. 1 m I-II
- macrophylla 'Forever Pink' 
hortensia
Intensivt rosaröda, klotformiga blomställningar. 1 m I-II
- macrophylla 'Masja' 
hortensia
Rosaröda klotformiga blomställningar. 1 m I-II
- macrophylla 'Nikko Blue' 
hortensia
Blå blommor. 1 m I-II
- paniculata 'Grandiflora' 
syrenhortensia
Bred buske. Stora cremevita blommor i klasar i  juli-sept. 2-3 m I-V
- paniculata 'Kyushu' 
syrenhortensia
Bred buske. Vita-ljusrosa blommor i klasar i juli-sept. 2-3 m I-V
- paniculata 'Matilde' 
syrenhortensia
Cremevita blommor i klasar i juli-sept. 2-3 m I-V
- paniculata 'Pink Diamond' 
syrenhortensia
Friskt, grönt bladverk. Vitrosa blommor.
- paniculata 'Unique' 
syrenhortensia
Bred buske. Vita blommor i klasar i juli-sept. 2-3 m I-V
- sargentiana -
sammetshortensia
Sammetsludna, mörkt gröna blad. Flata blomställningar, vita blommor. 1,5 m I-III
- serrata 'Blue Bird' 
purpurhortensia
Upprättväxande buske. Flata blåvioletta blomklasar i juli-aug. 1 m I-III
- serrata 'Preziosa' 
purpurhortensia
Som ovan men med röd-rosa blommor. Stora, något rödaktiga blad. 1 m I-III

HYPERICUM 
Ofta städsegrön. Prydnad, solitär eller i grupper. Trivs bäst i humusrik sandjord. 
Sol-halvskugga i vindskyddade lägen.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- calycinum 
prakthyperikum
Bred halvbuske, marktäckare, skjuter rotskott. Gula blommor i juli-september 0,3-0,5 m I-II
- erectum 'Gemo' hyperikum Små gula borstlika blommor under lång period. Smala blad. 1 m I-II
- hookerianum 'Hidcote' 
storblommig hyperikum
Halvt vintergrön buske. Mörkgula stora blommor i aug.-okt. 1 m I-III
- x inodorum 'Loke' 
hyperikum
Små gula blommor i juli-sept. Svartbruna frukter. 1-1,5 m I-II

ILEX 
Städsegröna buskar - små träd. Dekorativa blad och frukter. Prydnad, solitär eller i grupper. 
Mullhaltiga, fuktighetshållande jordar. Sol-halvskugga i vindskyddade lägen.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- aquifolium 'Alaska' 
järnek
Städsegrön upprättväxande tät buske - litet träd. 2-3 m I-II
- aquifolium 'J.C. van Tol' 
järnek
Som ovan.
- aquifolium 'Pyramidalis' 
pyramidjärnek
Som ovan men med pyramidal form. 6-7 m
- x meserveae 'Blue Angel' 
blå järnek
Honplanta med blågrönt bladverk. Mest kompakt av sorterna. Mer anspråkslös än Ilex aquifolium. 1-2 m I-IV
- x meserveae 'Blue Maid' 
blå järnek 
Kraftigt buskigt växtsätt. Röda bär.  Självfertil. 1,2-2 m I-IV
- x meserveae 'Blue Prince'  blå järnek Hanplanta med nätådrade små blad.  Storvuxen. 1-2,5 m I-IV
- x meserveae 'Blue Princess'  blå järnek Honplanta med små, lätt blåanlupna blad.  Storvuxen. 1-2,5 m I-IV

JUGLANS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- mandschurica 
manchurisk valnöt
Träd med bred krona. Mycket stora blad. Solitär. Lucker mullhaltig, fuktig jord. Skyddade och soliga lägen. 8-12 m I-IV
- regia 
valnöt
Bredkronigt träd. Parbladig. Bladen 45 cm  långa orangebruna vid lövsprickning. Solitär. Lucker, fuktig, mullhaltig jord. Skyddade och soliga lägen. 7-9 m I-II

KALMIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- angustifolia Städsegrön. 
smalbladig kalmia
Stora klockformade, rosa blommor i juni-juli. Torvblandad jord. Skyddade lägen i sol-halvskugga. 1 m I-III
- latifolia 
bredbladig kalmia
Som K. angustifolia men med bredare blad. 1-2 m I-II

KERRIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- japonica 
kerria
Påfallande gröna grenar. Gula blommor i maj-juli. Näringsrik jord, gärna kalkhaltig. Lugnt och varmt läge. Sol-halvskugga. 1-2 m
I-II
- japonica 'Pleniflora' 
dubbelblommande kerria
Som ovan men med dubbla blommor. 1-2 m I-II

KOLKWITZIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- amabilis 
paradisbuske
Bredvuxen buske med bågböjda grenar.  Rikligt med rosa klocklika blommor i maj-juni. Näringsrik genomsläpplig jord. Soligt läge. 2-3 m I-V
- amabilis 'Pink Cloud' paradisbuske Som ovan men med mer intensivt rosa blommor. 2-3 m I-IV

LABURNUM

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x watereri 'Vossii' hybridgullregn Stor buske - litet träd. Gula blommor i långa  hängande klasar i maj-juni. Svag fruktsättning och de fåtaliga fröbaljorna innehåller inga eller mycket få frön. Näringsrik jord. Sol-halvskugga. 4-6 m I-III

LIGUSTRUM
Trivs i de flesta jordar, anspråkslös. Häck eller i buskage, friväxande eller klippt. Blommar med 
vita blommor i juni-juli, får svarta bär. Sol-halvskugga.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x ibolium 
hybridliguster
Bredbladig, oftast vintergrön, sparsamt med bär. 1,5-2 m I-IV
- ovalifolium 
bredbladig liguster
Bredbladig, oftast vintergrön. 2-3 m I-II
- vulgare 
liguster
"Vanlig" liguster, lövfällande. 2-3 m I-IV
- vulgare 'Atrovirens'  
vintergrön liguster
Vintergrön. 2-4 m I-III
- vulgare 'Lodense' 
dvärgliguster
Vintergrön dvärgliguster. 0,5-1 m I-IV

LIRIODENDRON

Namn Beskrivning Höjd Zon
- tulipifera 
tulpanträd 
Solitärträd. Blommar endast varma somrar på äldre träd. Grönvita - svagt orange tulpan-liknande blommor. Väldränerad, lerig mylla. Vindskyddade, varma och soliga lägen. 12-15 m I-II

LONICERA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- caerulea / E 
blåtry
Bred och tät buske. Gulvita små blommor i april-maj. Blåsvarta bär. Buskage, bryn och läplanteringar. Vindtålig. Sol-halvskugga. 1-2 m I-VIII
- involucrata 'Lycksele' E 
skärmtry
Tät snabbväxande buske. Mörkt grönt bladverk.Gula blommor parvis med röda högblad. Glänsande ärtstora svarta frukter. Buskage. Frisk. 1,5-2 m I-VI
- korolkowii v. zabelii 
fagertry
Kraftig buske med rosa blommor i juni. Sol tillhalvskugga. 2-3 m I-VI
- maacki 
koreansk try
Buske med gulvita doftande blommor i maj-juni. Paraplyliknande växtsätt. Solitär, buskage. Sol-halvskugga. 2-4 m I-V
- morrowii 
spärrtry
Rikligt med vita, senare gula, blommor maj-juni. Glänsande röda frukter. Buskage. Sol-halvskugga. 1,5-2 m I-VI
- morrowii 'Nor' E 
spärrtry
Rikligt med vita blommor, senare svag skiftning mot gult. Röda frukter. Sol-halvskugga. Höjd och bredd 
1,5-2 m. Zon
I-VI
- nitida 'Elegant' 
myrtentry
Städsegrön marktäckande buske. Lingonliknande blad. Små vita blommor i maj. Undervegetation.
Sol-halvskugga.
0,5-1 m I-II
- pileata 
lingontry Höjd
Som L. nitida 'Elegant' men lägre och med  större frukter. 0,5 m I-II
- syringantha
syrentry
Fingrenig buske. Rosa syrendoftande blommor  i maj-juni. Soligt läge. 2-3 m I-V
- tatarica 
rosentry
Kraftigt, upprätt växtsätt. Rosa blommor i maj- juni. Röda glänsande oätliga bär. Anspråkslös.
Sol-halvskugga.
2-3 m I-VII
- tatarica 'Arnold Red' .
rosentry
Som ovan men med mörkare röda blommor 2-3 m I-VI
- tatarica 'Lavsas' 
rosentry
Som ovan men med vita blommor. 2-3 m I-VI
- tatarica 'Rosea' .
rosentry
Som ovan men med ljusrosa blommor. 3-4 m I-VI
- xylosteoides 'Clavey's Dwarf' 
dvärgskogstry
Långsamväxande buske. Små gula blommor i maj-juni. Undervegetation. Sol-halvskugga. 1-2 m I-V
- xylosteum / E 
skogstry
Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, bryn, läplanteringar. Sol-halvskugga (skugga). 3-4 m I-VII

LYCIUM

Namn Beskrivning Höjd Zon
- barbarum 
bocktörne
Lila blommor i juni-juli. Skjuter rotskott. Tål  salthaltiga jordar och torka. Bra dynbindare. 1-2 m I-IV

MAGNOLIA 
Solitär. Humusrik, väldränerad, näringsrik, neutral-svagt sur jord. Vindskyddade och soliga lägen.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- kobus 
japansk magnolia
Stor buske - litet träd med bred rundad krona. Vita doftande blommor i april-maj. 5-10 m I-III
- x loebneri 'Merril'
hybridmagnolia
Kraftig buske el. träd med brett växande grenar. På våren rikligt med doftande vita blommor på bar kvist. 3-5 m I-III (IV)
- sieboldii 
buskmagnolia
Liten tät buske. Vita doftande blommor med röda ståndare i juni-juli. 2-4 m I-III
- x soulangiana 
praktmagnolia
Buske - litet träd. Tulpanformiga, upprättstående blommor i april-maj som är vita med rosa-violett
anstrykning. Näringsrika, fuktiga, humusrika, 
genomsläppliga jordar.
4-6 m I-II
- stellata 
stjärnmagnolia
Bred, ganska långsamt växande buske. Vita  stjärnformiga blommor i april-maj. 1-2 m I-III
- 'Susan' 
magnolia
Kompakt växtsätt. Blommar länge med rosa-röda blommor. 1,2-2,5 m I-II

MAHONIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- aquifolium 
mahonia 
Vintergrön buske. Gula blommor i täta samlingar under april-maj. Blådaggiga bär. Neutral - svagt sur jord. Halvskugga.- 0,5-1 m I-IV
aquifolium 'Apollo'  
mahonia
Som ovan men något större blommor. Rikblommande. 1 m I-IV
- aquifolium 'Maqu' 
mahonia
Tät, sund, kraftigväxande sort. Gula blommor, stora frukter och blanka bald. Vindtålig. 1 m I-III
- aquifolium 'Smaragd' 
mahonia
Selekterad vacker form av M. aquifolium. 0,6-1,2 m I-III

MALUS 
Blommar i maj-juni. Näringsrika, väldränerade jordar i soliga lägen.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- 'Eleyi' 
purpurapel
Rödbruna blad. Mörkt vinröda blommor. Mörkröda frukter. 3-5 m I-V
- 'Hopa' 
paradisäpple
Bladen bronsröda, senare gröna. Lilarosa blommor  ca 4-5 cm. Frukterna högröda, ca 2,5 cm. I-VII
- 'John Downie' 
paradisäpple
Kraftigt upprätt växtsätt. Gröna blad och  rosa-vita, enkla blommor. Frukterna ca 3 cm, orangeröda. 3-5 m I-VI
- 'Professor Sprenger' 
paradisäpple
Bladen gröna, på hösten gulröda. Vita, enkla blommor. Orange frukter, sitter länge, ca 1,5 cm. Frisk, resistent mot päronpest och skorv. 4-5 m I-V
- 'Evita' 
Gröna blad med rosa-vita blommor. Röda frukter
som sitter kvar länge. Hängande växtsätt.
I-III
- baccata 'Fastigiata' 
(= bacc. 'Columnaris') 
Smalkronig. Mörkgröna stora blad. Vita blommor i maj-juni. Frukterna körsbärsstora och gula med
pelarapel svag rodnad.
3-5 m I-VI
- 'Crittenden' Litet kompakt friskt träd. Glänsande gröna blad.
Ljusrosa blommor. Lackröda frukter som sitter 
kvar länge.
3-5 m I-V
- floribunda 
rosenapel
Tätgrenig utbredd krona. Bladen gröna, på hösten orangeröda. Rosa, enkla blommor. Guldgula-röda
frukter, ca 1 cm.
3-5 m I-IV
- 'Profusion' 
Bladen röda, senare brungröna. Purpurröda enkla
blommor. Karmin-vinröda frukter, ca 1 cm.
5-6 m I-III
- 'Red Jade' 
hängapel
Hängande växtsätt. Gröna blad. Vita, enkla, doftande blommor. Frukterna röda, blanka, ca 1 cm. I-III
- 'Rescue'  barnäpple
Vita blommor, rosa knopp. Röda goda frukter, ca 4 cm i diameter. Kraftigt, upprätt växtsätt. Mycket härdig. 3-5 m I-VI
- 'Royalty' 
kanadensisk purpurapel
Bladen purpurröda. Blommorna enkla, karmin- purpurröda. Frukterna mörkröda, ca 1,5 cm. 4-6 m I-V
- 'Stenström'
purpurapel
Bladen röda, äldre blad rödgröna. Mörkrosa blommor. Röda frukter, ca 1 cm I-IV
- zumi var. 'Calocarpa' 
korallapel

Brett vasformigt växtsätt. Glänsande gröna blad. Vita, enkla blommor, ca 3,5 cm. Rosaröda knoppar. Orangeröda frukter, ca 1 cm, med med långa skaft som sitter kvar länge. Frisk. 6-8 m I-III
- sargentii / E 
bukettapel
Vita blommor. Runda mörkröda frukter, ca 1 cm i diameter. Vacker höstfärg. Friväxande eller inslag i större buskage. Trivs i väldränerad jord och full sol. 2-3 m I-VI
- sieboldii E 
rönnbärsapel
Tät, spärrgrenigt växtsätt. Vita blommor.  Små gulgröna-/gulröda-/röda frukter. Angrips ej av skorv. 4-6 m I-V

PACHYSANDRA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- terminalis 
skuggröna
Städsegrön marktäckare. Små vita blommor i april. Humusrik, svagt sur jord. Halvskugga-skugga. 0,2 m I-IV

PAEONIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- suffruticosa 
buskpion
Förgrenad buske med stora vita, rosa el. röda blommor i maj. 1 m I-III

PEROVSKIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- atriplicifolia 'Blue Spire' 
perovskia
Förgrenad, starkt aromatiskludna blad och lavendelblå blommor i aug.-
sept. Trivs i soliga, torra lägen. buske. Grågröna
1 m

PHILADELPHUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- coronarius 
doftschersmin
Gammaldags schersmin. Vita, enkla, doftande blommor i juni. Sol-halvskugga. 2-3 m I-V
- coronarius 'Aureus' 
doftschersmin
Gula-gulgröna blad. Sol-halvskugga. 1,5-2,5 m I-IV
- coronarius 'Finn' E 
doftschersmin
Upprätt överhängande växtsätt. Gul-vita, starkt doftande blommor i klasar. Väldränerad jord. 2-3 m I-IV
- 'Belle Etoile' 
schersmin
Gräddvita, enkla, doftande blommor i juni-juli. 1-1,5 m I-III
- coronarius 'Avalanche' 
småblommig schersmin
Vita, enkla, doftande blommor i juni-juli. 1-2 m I-III
- lewisii 'Waterton' 
norrlandsschersmin
Rikblommande. Enkla, vita blommor med något svagare doft i juni-juli. 2-3 m I-VII
- 'Mont Blanc' 
smultronschersmin
Vita blommor med något svagare doft i juni-juli. 1-2 m I-V
- 'Schneesturm' 
kameliaschersmin
Rikligt med vita, dubbla, doftande blommor i  juni- juli. Anpråkslös. 2-3 m I-V
- 'Virginalis'  
kameliaschersmin
Upprättväxande. Vita, dubbla, doftande blommor. 2-3 m I-IV

PHYSOCARPUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- opulifolius 
smällspirea 
Vita blommor i juni. Frukterna luftfyllda kapslar. Guldgul höstfärg. Anspråkslös. Vindtålig. Sol- halvskugga. 2-3 m I-VI
- opulifolius 'Dart's Gold' 
gulbladig smällspirea
Som ovan men lägre och med gula blad. 0,8-1,2 m I-V
- opulifolius 'Diabolo' 
rödbladig smällspirea
Smällspirea med uppseendeväckande blodröda blad. 1-1,5 m I-V

PIERIS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- floribunda 
amerikansk buskrosling 
Städsegrön buske. Vita klockformade blommor i klasar i april-maj. Kalkfria, humusrika jordar. Halvskugga. 1-2 m I-IV
- japonica 
japansk buskrosling
Vita blommor i klasar mars-maj. Övrigt som P. floribunda. 1-1,5 m I-II
- japonica 'Forest Flame' 
japansk buskrosling
Städsegrön. Brett, upprätt, kompakt växtsätt.  Vita doftande blommor i maj. Vinterskyddas. 1 m I
- japonica 'Mountain Fire' 
japansk buskrosling
Årsskotten bronsfärgade, senare mörkt gröna. 1 m I

PLATANUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x acerifolia 
platan
Träd med bred pyramidal krona. Tre-femflikiga, livligt gröna blad. Barken flagnar av fläckvis. Solitär. Porös, kalkhaltig varm jord. Tål storstad och industrimiljö. 12-15 m I-II

POPULUS
Snabbväxande. Solitär eller i grupper, många sorter är lämpliga som läplanteringar. Trivs bäst i 
fuktighetshållande jordar i soliga lägen. Bör planteras efter mitten av november eller tidig vår och 
15-30 cm djupare än de stått i plantskolan för en god etablering.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alba 'Nivea' 
silverpoppel
Parkträd med bred krona. Blad med vitluden  undersida. Måttliga krav på jorden. 12-15 m I-III
- balsamifera 
balsampoppel
Balsamdoftande under bladsprickningen. Snabbväxande. Trivs bäst i fuktiga jordar. 15 m I-VI
- balsamifera 'Elongata' 
jämtlandspoppel
Blir vackrare i kyligare klimat. Väl samman hållen krona. 12-20 m I-VII
- x canadensis 'Robusta' 
goliatpoppel 
Kraftigväxande träd med ganska smal krona. Skjuter rotskott. Skyddshäckar, parker och landskapsträd. Sorten är mycket vindtålig. 18-25 m I-V
- nigra 'Italica' Slankt, 
pyramidpoppel
pelarformigt träd. Blanka blad, gul höstfärg. Alléträd eller grupp. Trivs i sol. 20-25 m I-IV
- nigra 'Vereecken' svartpoppel Träd med rak stam. Blir dubbelt så bred som
'Italica'. Mycket vindtålig.
20-25 m I-IV
- simonii 'Fastigiata' 
häckpoppel
Pyramidformat träd med äggformig krona. Inga rotskott. Gul höstfärg. Trivs bäst i fuktig, näringsrik jord. Sol-halvskugga. 10-12 m I-IV
- tremula 
asp
Högt träd med smal krona. Rotskott. Bladen rödaktiga vid lövsprickningen. Gul höstfärg. Solitärträd. Näringsrika jordar i soliga till halvskuggiga lägen. 15-20 m I-VIII
- tremula 'Erecta' 
pelarasp
Smalt upprättväxande växtsätt. Solitärträd, alléträd och i grupplanteringar. 15-20 m I-VI
- trichocarpa 
jättepoppel
Högt träd med bred krona. Snabbväxande och tät. Knopparna har en aromatisk doft. Används som solitärträd eller i grupplanteringar. Trivs inäringsrika jordar. upp till 25 m I-VI
- trichocarpa 'Kiruna' E 
jättepoppel
Starkväxande. Högt träd med bred krona.  Rekommenderas endast för norra Sverige. Utmärkt som park- och solitärträd. Trivs bäst i näringsrika jordar. 20-25 m I-VI

POTENTILLA
Lättodlade buskar som blommar rikligt nästan hela sommaren. Friväxande häckar, grupper 
eller lägre sorter i stenpartier. Genomsläpplig jord. Tål torka. Sol-halvskugga.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- fruticosa 'Abbotswood'  E  ölandstok Vit kryptok. Riklig blomning från juni till oktober. 0,5-0,8 m I-IV
- fruticosa 'Daydawn' 
ölandstok
Kryptok ('Elizabeth') Stora gula blommor juni-sept. Höjd 0,3-0,5 m
bredd ca 1 m
I-IV
- fruticosa 'Fridhem' E 
ölandstok
Rikligt med gula blommor. Tidig grönska. Tidig invintring. 1-1,5 m I-VI
- fruticosa 'Goldfinger' / E 
ölandstok
Hög- och bredväxande. Rikligt med citrongula blommor. 1-1,5 m I-V
- fruticosa 'Goldstar' 
ölandstok
Mellanhög buske. Citrongula blommor juni till sept-okt. 0,8-1,2 m I-IV
- fruticosa 'Goldteppich' 
ölandstok
Lågväxande, marktäckare. Stora, intensivt gula blommor. 0,5-0,7 m I-VI
- fruticosa 'Hackmann's Gigant'  ölandstok Intensivt guldgula blommor i juni-oktober. 0,5-1 m I-V
- fruticosa 'Jackman' 
ölandstok
Stora guldgula blommor i juni-september. 1-1,5 m I-VI
- fruticosa 'Kobold' 
ölandstok
Låg- och bredväxande. Guldgula blommor. 0,5-0,6 m I-V
- fruticosa 'Longacre' / E 
ölandstok
Kryptok, marktäckande. Svavelgula blommor i juni-sept.(okt.). 0,5-0,8 m I-IV
- fruticosa 'Månelys' 
ölandstok
Ljust gula blommor juni-oktober. 1-1,5 m I-VII
- fruticosa 'Sandved' 
ölandstok
Mellanhög-hög buske. Vita blommor juni-sept. 0,8-1,2 m I-VI
- fruticosa 'Snowflake' U
ölandstok
pprättväxande med vita blommor. 1 m I-V
- fruticosa 'Sommerflor' 
ölandstok
Mellanhög buske. Guldgula blommor juli-okt. 1 m I-V
- fruticosa 'Tangerine' 
ölandstok
Orange-orangeröda blommor i juni-september. 1 m I-V
- fruticosa 'Floppy Disk'  
ölandstok
Dubbla rosa blommor. 1 m I-V
- fruticosa 'Lovely Pink' 
ölandstok
Kompakt buske, rosa blommor, glänsande grönt bladverk.
- fruticosa 'Manchu' 
ölandstok 
Vit kryptok. Växer långsamt. Lämplig till stenpartier. 0,5 m I-VI
- fruticosa 'McKay's White' 
ölandstok
Lågväxande buske med gräddvita blommor. 1 m I-IV
- fruticosa 'Pink Queen' 
ölandstok
Mellanhög buske. Rosa blommor. 0,7-1 m I-III
- fruticosa 'Pink Whisper' 
ölandstok
Rosa blommor. 1 m I-IV
- fruticosa 'Pretty Polly' 
ölandstok
Rosa blommor. 0,7-1 m I-III
- fruticosa 'Red Ace' 
ölandstok
Röda blommor i juni-oktober. 0,5-0,8 m I-III
- fruticosa 'Red Robin' 
ölandstok
Röda blommor. Förbättrad variant av 'Red Ace'. 0,7-1 m I-III
- fruticosa 'Tilford Cream' 
ölandstok
Lågväxande buske med cremevita blommor. 0,5-0,8 m I-V
- tridentata 'Nuuk' grönlandsfingerört Mattbildade buske med stjärnformiga vita blommor. 15 cm I-VII

PRUNUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- 'Accolade' 

Trattformat mindre träd med överhängande grenar. Graciöst växtsätt. Rosa blommor i april-maj. Solitär. En av de vackraste japanska körsbärsträden. 3-5 m I-V
- avium / E 
fågelbär
Snabbväxande medelstort träd. Vita blommor i maj. Svartröd frukt i juli. Vacker rödbrun stam.
Gulorange höstfärg. Trivs i lätta, genomsläppliga
jordar i soliga lägen.
15-20 m I-V
- avium 'Plena' 
dubbelblommande fågelbär
Mindre träd än P. avium. Dubbla vita blommor. Gulorange höstfärg. 12-15 m I-IV
- cerasifera / E 
körsbärsplommon 
Mindre träd. Vita blommor i april-maj. Röda (gula) körsbärsstora frukter i september. Solitär, 
ridåer el. friväxande häckar. Vindtålig. Sol-halvskugga.
6-12 m I-III
- cerasifera 'Nigra' 
blodplommon

Litet träd eller större buske. Enkla, rosa blommor i maj. Frukten röd. Bladen svartröda. Effektfullt som alléträd. Näringsrik, väldränerad jord. Bör beskäras för att få en bra form. Sol-halvskugga. 3-5(7) m I-III
- x cistena 'Crimson Dwarf' 
svartplommon (rotäkta)
Små, ljusa, enkla blommor i maj. 1-1,2 m I-IV
- fruticosa 'Globosa' 
stäppkörsbär
Klotformigt växtsätt. Små vita blommor, rikligt, i april-maj. Näringsrik väldränerad jord. Sol-halvskugga. 2-4 m I-IV
- grayana E  
pärlhägg
Litet träd. Sirliga överhängande grenar. Vita blomklasar upprättväxande. Vacker höstfärg. Riklig fruktsättning. Frisk. Angrips ej av hägg- spinnmal. 6-9 m I-IV
- kurilensis 'Brilliant' 
kurilerkörsbär
Långsamväxande buske eller träd på låg stam. Rikligt med vit-rosa blommor på bar kvist. 2-4 m I-IV
- kurilensis 'Ruby' 
kurilerkörsbär
Långsamväxande buske eller träd på låg stam.Rikligt med enkla rosa blommor med purpurröda blomstjälkar på bar kvist. 2,5-4 m I-IV
- laurocerasus 'Mano' 
lagerhägg
Vintergrön buske med kompakt växtsätt. Härdig. 0,5-1 m I-III
- laurocerasus 'Otto Luyken' 
lagerhägg
Låg, kompakt buske. Vintergrön med mörkt gröna blad. Vita blommor i maj-juni. Lämplig till större vintergröna bottenplanteringar. Halvskugga-skugga. 0,5-1 m I-II
-laurocerasus 'Rotundifolia'  
lagerhägg
Kraftig buske. Vintergrön med ljusgröna äggrunda blad. Vita blommor i maj-juni. 1-2 m I-II
- laur. 'Schipk. Macrophylla' 
bulgarisk lagerhägg
Kraftigväxande buske. Vintergrön med storaavlånga blad. Vita blommor i maj-juni. Friväxande häckar, grupper el. undervegetation.¨Trivs i halvskugga. 2-3 m I-II
- laurocerasus 'Van Nes'  
lagerhägg
Lågt tätt växtsätt. 1-1,5 m I-II
- maackii Gulbarkig hägg. 
näverhägg
Snabbväxande. Vita blommor i maj. Frukten liten och svart. Gul höstfärg. Vacker gulbrun stam, barken flagnar. Bör 
formbeskäras. Sol-halvskugga.
8-10 m I-VI
- maackii 'Amber Beauty' 
näverhägg
En förbättrad variant av Prunus maackii. 8-10 m I-V
- padus / E 
hägg 
Snabbväxande träd. Starkt doftande, vita blommor i maj. Gulorange höstfärg. Frukten svart. Solitärträd, i bryn och som buskage i blandbestånd. Ganska skuggtålig och vindtålig. 10-12 m I-VII(VIII)
- padus 'Colorata' 
blodhägg
Hög buske - mindre träd. Rosa-vinröda blommor i maj. Bladen, stammen och grenarna mörkröda. Grupper el. som parkträd. Tål kraftig beskärning. Trivs i frisk, fuktig jord. Sol-halvskugga. 7-9 m I-VI
- padus 'Laila' E 
hägg
Stor buske - mindre träd. Riklig blomning i stora vita hängande blomklasar. Övrigt som P. padus. 8-12 m I-VIII
- padus 'Watereri' 
storblommig hägg
Vita blommor som sitter längre än på P. padus.  Bladen svagt violetta undertill. Park- och alléträd. Tål vind och snöbelastning. Anspråkslös. 10-12 m I-V
- pumila var. depressa E 
sandkörsbär
Blanka mörkgröna blad. Slånlika blommor på  våren. Brunröd-karminröd höstfärg. Torktålig. Marktäckare 25 cm I-VI
- sargentii 
bergkörsbär
Litet träd med bred krona. Stora, rosa, enkla blommor i maj. Mörkröd frukt. Lysande mörk-röd höstfärg. Solitär eller i grupper. Trivs i sol-halvskugga i skyddade lägen. 8-10 m I-V
- serotina  
glanshägg
Mindre träd med rundad krona. Vita blommor i maj-juni. Glänsande blad. Mörkröd frukt. Solitär. Sol-halvskugga. 8-10 m I-IV
- serrula 
glanskörsbär 
Vasformigt växtsätt. Glänsande mahognyfärgad bark, avflagnande i smala remsor. Små vita blommor i april-maj. Föredrar kalkhaltiga, näringsrika jordar. 5-7 m I-IV
- x serrulata 'Amanogawa' 
pyramidkörsbär
Pelarformigt träd. Halvdubbla, doftande rosa blommor i maj. Solitärträd i näringsrika, kalk-haltiga jordar. 4-5 m I-III
- x serrulata 'Kanzan' 
japanskt körsbär
Medelstort starkväxande träd med kvastformad krona. Rikligt med dubbla rosa blommor i maj. Orangegul höstfärg. Solitärträd. Jorden bör vara genomsläpplig och humusrik. Trivs i soliga lägen. 7-9 m I-III
- x serr. 'Kiku-Shidare-Sakura' 
japanskt hängkörsbär
Litet träd med hängande grenar. Dubbla rosa-färgade blommor. Speciellt lämpligt träd försmå ytor. Trivs i soligt läge och näringsrik jord. 3-4 m I-II
- spinosa / E 
slån 
Svagt doftande vita blommor i maj. Frukten blådaggig och blåsvart. Torniga grenar. Gul höstfärg. Som buskage i bryn, grupper och häckar. Trivs i varmt och skyddat läge.
Anspråkslös.
1-3 m I-IV
- subhirtella 'Autumnalis' vinterkörsbär Litet träd - bred buske. Dubbla vita blommor som skiftar i rosa. Blomningstid i nov.-mars. Gulorange höstfärg. Kalkhaltiga, genomsläppliga jordar i soliga lägen. 4-5 m I-II
- tenella 
dvärgmandel
Rosa blommor i maj. Passar i små trädgårdar och i stenpartier. Trivs i väldränerade jordar, i vind- skyddade, soliga lägen. 1-1,5 m I-III
- tenella 'Fire Hill'  
dvärgmandel
Mörkare blommor än P. tenella. Rotäkta. 
0,6-1,2 m I-III

- triloba  
rosenmandel
Litet träd. Stora rosa blommor i april. Solitär. Beskärning årligen efter blomningen. Genom- släppliga, kalkhaltiga jordar i soliga lägen. 1-2 m I-V
- virginiana E 
virginiahägg
Litet träd - buske. Vita blommor i maj-juni. Röda frukter. Blanka mörkgröna blad som är röda vid lövsprickningen. Grupplanteringar eller som solitärträd. Sol-halvskugga. 5-7 m I-VI
- virginiana 'Schubert'  
shuberthägg
Vita (rosa) blommor i maj. Grön lövsprickning, senare röda blad. Trivs i fuktiga och humusrika jordar, och i soliga lägen 5-7 m I-VI

PTEROCARYA

Namn Beskrivning Höjd Zon
fraxinifolia / E 
kaukasisk vingnöt
Stort träd med grov, fårad bark. Oftast fler- stammigt. Starkväxande. Gröna blommor i maj. Frukterna är vingade och i långsmala klasar. Gul höstfärg. Solitärträd. Näringsrika jordar i soliga lägen. 12-15 m I-IV

PYRACANTHA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- 'Anatolia' eldtorn Spretiga, torniga grenar. Rundat, tätt växtsätt.
Lysande orangeröda frukter.
1-2 m I-IV
- 'Orange Glow' eldtorn Vintergrön. Vita blommor i maj-juni. Orangeröd
frukt som sitter länge. Solitär eller i grupp. 
Sol-halvskugga.
1-2 m I-II
- 'Red Column' eldtorn Starkväxande, förgrenad buske. Vita blommor.
Lysande röda bär på sensommaren. Skorvresistent.
Näringsrika, kraftiga jordar. Sol-halvskugga.
1,5-2 m I-III
- 'Teton' eldtorn Lågt, upprätt växtsätt. Orangegula bär. 1-1,5 m I-III

PYRUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- salicifolia 'Pendula' 
silverpäron
Litet träd. Lansettlika silverfärgade blad. Vita blommor. Anspråkslös. 5-7 m I-III

QUERCUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- petraea 
bergek
Stort träd med bred, mäktig krona. Barken är något mindre fårad än Q. robur. Ställer små anspråk på näring och jordfuktighet. Växer även på lättare jordar. 20-25 m I-IV
- robur / E  
skogsek
Mäktigt träd. Djupt fårad bark. Gulbrun höstfärg. Växer långsamt. Trivs i kraftiga, väldränerade lerjordar. Soliga lägen. 25-30 m I-V
- robur 'Fastigiata' 
pelarek
Smalväxande, pyramidformig ek. Långsamt växande Gulbrun höstfärg. Solitär el. alléträd. 
Trivs i kraftiga lerjordar, i soliga lägen.
15-20 m I-IV
- robur 'Fastigiate Koster' 
pelarek 
Tät smal krona med rundad kronbas (vanlig pelarek oftast mer kilformig). 15-20 m I-IV
- rubra 
rödek
Växer något snabbare än Q. robur. Vackert  bladverk med fin röd höstfärg. Alléträd eller 
grupplanteringar. Anspråkslös. Sol-halvskugga.
20-25 m I-V

RHAMNUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- catharticus 
getapel 
Hög buske med stelt växtsätt. Små gulgröna blommor i maj. Svart frukt. Gul höstfärg. Landskaps- och brynväxt. Soliga lägen. 4-6 m I-VI

RHODODENDRON

Namn Beskrivning Höjd Zon
- 'Catawbiense Grandiflorum' 
lila parkrhododendron
Lila blommor i maj-juni. Städsegrön. Kalkfri jord, porös men samtidigt vattenhållande. 
Trivs i skugga.
1,5-3 m I-V
- 'Cunningham's White' 
vit parkrhododendron
Vita blommor med gula teckningar i maj. 1,5-2 m I-IV
- 'Roseum Elegans' 
lilarosa parkrhododendron
Som ovan men med rosalila blommor. 2-3 m I-IV
- 'Catawbiense Album' 
vit parkrhododendron
Vita blommor i maj-juni. 1,5-2 m I-V
- 'Gomer Waterer' 
rosa parkrhododendron
I knopp äppelrosa. Vackert bladverk. 3 m I-III
- 'Humboldt' 
lila parkrhododendron
Lilarosa med rött. 2 m I-III
- 'Lee's Dark Purple' 
röd parkrhododendron
Röd. 1,5 m I-IV
- 'Nova Zembla' 
röd parkrhododendron
Mörkröda blommor i maj-juni. 1,5-2,5 m I-IV
- 'Dora Amateis' 
låg rhododendron
Kompakt växtsätt. Vita blommor i juni. 0,5-0,8 m I-III
- ferrugineum 
rostbladig alpros
Mörkt purpurröda blommor i juni-juli. 
Städsegröna blad.
1-1,5 m I-II
- impeditum 'Blue Tit' 
tuvalpros
Hyacintblå blommor i april-maj. Vintergrön. 0,5-1 m I-III
- impeditum 'Gristede' 
tuvalpros
Små lysande blå blommor. Vintergrön. 0,5-0,6 m I-III
- impeditum 'Ramapo' Små pastellila blommor. Blågröna vintergröna
tuvalpros blad. Marktäckande.
0,5-0,8 m I-IV
- japonica 
azalea
Kompakt växtsätt. Vintergrön. Finns med vita,
rosa, röda blommor.
0,5 m I-III
- knap hill i sorter (nedan) 
AZALEA
Lövfällande azalea. Blommar i maj-juni. Finns i många olika färger (namnsorter). 1-1,5 m I-IV
- knap hill 'Berryrose' Rosa blommor med gul fläck.
- knap hill 'Cecile' Laxrosa blommor.
- knap hill 'Feuerwerk' Orangeröda blommor.
- knap hill 'Fireball' Orangeröda blommor.
- knap hill 'Gibraltar' Orangeröda blommor m. krusig kant.
- knap hill 'Golden Sunset' Guldgula blommor m. orange fläck.
- knap hill 'Homebush' Rosa fyllda blommor.
- knap hill 'Klondyke' Orangegula blommor.
- knap hill 'Persil' Vita blommor med gul fläck.
- 'Lavendula' 
dvärgrhododendron
Lavendelblå blommor. 0,5-0,8 m I-III
- mollis i sorter kinesisk AZALEA Lövfällande azalea i flera olika färger (gul, orange, röd... ) Vacker höstfärg. Solitär eller i grupper. Trivs i lågt PH, i torvblandad jord. 1-1,5 m I-III
- occidentalis 'Irene Koster' 
AZALEA
Lövfällande. I maj doftande rosa blommor med gulorange mitt. 1,2-2 m I-III
- pontica (Rhod. luteum) 
AZALEA
Guldazalea med doftande kraftigt gula blommor. Lövfällande. 2-3 m I-IV
- x praecox Städsegrön. 
vårrhododendron
Lilarosa blommor i april-maj. Trivs  bäst i torv- blandad jord. 1-1,5 m I-III
- repens 'Baden Baden'  
revalpros
Lysande scharlakansröda blommor i maj. Till urnor  eller som marktäckare, gravplatser och låga häckar. 0,5-1 m I-III
- repens 'Scarlet Wonder' 
revalpros
Scharlakansröda blommor i maj. 0,5-1 m I-II
- russatum 'Gletschernacht' 
tuvalpros
Vintergrön med lila blommor. 0,6-1,2 m I-II
- yakushimanum/hybr. i sorter alpros Ljusrosa-vita blommor i maj-juni. Undersidan av bladen kraftigt ludna. Solitär, stenpartier. Hybrider i olika färger (namnsorter). Trivs i lågt PH. 0,8-1,5 m I-III
- yak. 'Flava' Ljusgula blommor.
- yak. 'Morgenrot' Röd-rosa blommor.
- yak. 'Silberwolke' Vita blommor.

- övriga sorter inom gruppen

- yak. 'Fantastica' Rosa-röda blommor med ljus mitt.
- yak. 'Kalinka' Rubinrosa blommor.
- yak. 'Koichiro Wada' Milt rosa, senare vita blommor m. gul fläck.

RHUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- typhina 
rönnsumak 
Bruna, ludna grenar. Dekorativa blomställningar under vintern. Parbladig. Solitär eller i grupper.
Skjuter rotskott. Trivs i soliga och vindskyddade
lägen.
2-3 m I-III
- typhina 'Laciniata' ('Dissecta') 
flikbladig rönnsumak
Purpurröda blomställningar under vintern. Fin höstfärg. Solitär. Soliga och vindskyddade lägen. 2-3 m I-III

RIBES

Namn Beskrivning Höjd Zon
- alpinum 'Schmidt' 
måbär
Tätförgrenad buske, används som friväxande eller klippta häckar, underplantering. Anspråkslös.
Sol-skugga.
1-2 m I-VI
- odoratum (aureum) 
gullribs
Upprättväxande buske med guldgula blommor i maj. Anspråkslös. 1-2 m I-VI
- sanguineum (i sorter) 
röd rosenrips
Röda blommor i maj, samplant, med t ex forsythia, genomsläppliga jordar i sol-halvskugga. 1,5-2 m I-III
- sanguineum 'Koja' 
rosenribs
Röd rosenrips. 1-2 m I-IV

ROBINIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- hispida  
rosenrobinia
Taggiga grenar. Rosa blommor i täta, långa klasar i juni-sept. Vindskyddade och soliga lägen. 2 m I-III
- pseudoacacia 
robinia
Taggiga grenar, djupt fårad bark. Doftande vita blommor i juni. Trivs i mager jord. Vindskyddade
lägen. Tål industrimiljö. Sol-halvskugga.
9-12 m I-III
- pseudoacacia 'Umbraculifera' 
klotrobinia
Tagglös sort med klotformig, kompakt krona.  Långsamväxande. Till smala gator, parker och
trädgårdar. Väldränerade jordar. Sol.
5-7 m I-II

ROSA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- canina 
stenros
Taggig med enkla rosa eller vita blommor i juni. Avlånga röda nypon. Landskaps- och brynväxt, 
friväxande. Trivs bäst i soliga lägen. Anspråkslös.
2-3 m I-VI
- carolina 
stenros
Enkla stora blommor i juli, remonterande. Skjuter rotskott. Trivs på torra jordar. 1-2 m. I-VI
- dumalis E 
nyponros
Enkla, ljust rosa blommor i juni. Högröda frukter i sept. Anspråkslös. 2-3 m I-IV
- glauca 
daggros 
Enkla mörkt rosenröda blommor i juni. Nyponen scharlakansröda. Landskapsväxt, friväxande häckar.  Anspråkslös. Sol. 2-3 m I-VII
- glauca 'Nova' E 
daggros
Tätvuxen ros, sen blomning. Halvdubbla, ljust rosa blommor. Frisk. 2-3 m I-VI
- multiflora 
japansk klätterros 
Små enkla vitgula blommor i juli. Många små  röda nypon. Massplanteringar på slänter, i parker,
landskapsväxt. Sol.
2-3 m I-IV
- nitida 
dockros
Enkla lysande blommor i juli. Sprider sig med  rotskott. Låga häckar, marktäckare. Sol. 0,5-1 m I-VII
- nitida 'Darts Defender' 
dockros
Röda, fyllda blommor i juni-juli. Små röda nypon.
Orangeröd höstfärg. Kompakt växtsätt.
1 m I-VI
- nitida 'Kebu' P
dockros
urpurröda blommor. 1 m I-V
- pimpinellifolia 
pimpinellros
Enkla stora vita blommor i juni. Svarta, runda
glänsande nypon. Landskapsväxt, friväxande 
häckar. Torkresistent.
1-1,5 m I-VII
- rubiginosa 
äppelros 
Äppeldoftande blad, enkla rosa blommor och  scharlakansröda nypon. Friväxande häckar,
landskapsväxt. Sol.
2-3 m I-V
- rugosa 
vresros

Enkla stora ceriserosa doftande blommor hela sommaren. Stora nypon. Rikligt med rotskott.
Massplanteringar, landskapsväxt, friväxande
häckar. Trivs även i mager sandjord.
1,5-2 m I-VIII
- rugosa 'Alba' 
vit vresros
Enkla stora vita blommor hela sommaren. Stora
nypon. Massplanteringar, bindande av sanddyner
i kustband. Sol.
1,5-2 m I-VIII
- virginiana 
glansros
Enkla stora rosa blommor i juli. Röda nypon. Skjuter rotskott. Massplanteringar. Växer på magra jordar i soliga lägen. 1,5-2 m I-V

RUBUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- odoratus 
rosenhallon
Purpurfärgade doftande blommor i juni-aug. på fjolårsveden. Skjuter rotskott. 2-åriga grenar tas bort. Sol-halvskugga. 1,5-2 m I-V

SALIX
Salix-sorterna utvecklar kraftiga rotsystem. Bör planteras efter mitten av november 
eller tidig vår, och 15-30 cm djupare än de stått i plantskolan för en god etablering.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- acutifolia 
spetsbladigt daggvide
Stor buske - litet träd. Smala blad med utdragen spets. Tål vind och snöbelastning.Motståndskraftig mot pilskorv. 4-6 m I-VI
- alba 'Chermesina' korallpil Röda grenar, grågröna blad. Kägelformad krona  som yngre. Lämplig till pilevallar. Gärna fuktigt. 12-15 m I-V
- alba 'Liempde' holländsk vitpi Smalt pyramidformig krona med genomgåendel stam. För breda gator, i vegetationsklädda ytor. Solitär Anspråkslös. 12-15 m I-V
- alba 'Saba' Kraftigväxande träd med smal krona och tät förgrening. Härdig robust och frisk. Samma användningsområde som S.a 'Liempde' 10-12 m I-IV
- alba 'Sericea' silverpil Bladen silvriga på båda sidor. Tål vind. Gärna fuktig jord. 12-15 m I-VII
- alba 'Tristis'  
kaskadpil
Bred välvd krona med till marken hängande gula grenar. Tål vind och industrimiljö. Fuktiga jordar i soliga lägen. 15-20 m I-IV
- daphnoides  
daggvide
Lansettformiga blad, unga skott försedda med silvergrå dagg. Vindtålig. Lämplig till ex. läplanteringar på fuktiga jordar. 3-8 m I-V
- x elegantissima fontänpil Bred krona med överhängande olivgröna grenar.
Fuktig jord. Ej känslig mot pilskorv.
8-12 m I-V
- fragilis 'Bullata' bollpil Rund bollformad krona. Ringa anspråk på jord och näring. Tål vind och snöbelastning. 7-9 m I-VI.
- caprea sälg / vide Stor buske - mindre träd. Stora gråsilvriga- ("kissar") gula blommor april. Pionjär-, landskapsväxt. Sol-halvskugga. 7-10 m I-VIII
- caprea 'Kilmarnock' ('Pendula') Svagväxande sort med ganska styva hängande 
hängsälg grenar. Solitär. Sol-halvskugga.
1,5-2,5 m I-VI
- hastata 'Wehrhahnii' blekvide Utbrett växtsätt. Stora rödaktiga vinterknoppar, 
tättsittande hängen. Växer långsamt. Fuktig jord.
1-2 m I-VI
- lanata ullvide Knotiga, vitulliga grenar. Stora gula blommor. Passar ex. i stenpartier. 0,5-1 m I-VIII
- integra 'Hakuro-Nishiki'
japansk dvärgpil
Litet träd - buske med något hängande, orange-röda grenar. Bladen vit-rosa fläckiga.
1-2 m I-II
- pentandra
jolster
Träd - buske. Gles krona. Välluktande unga skott
och blad. Gul höstfärg.
7-9 m I-VII
- purpurea rödvide Rödbruna glänsande grenar. Massplanteringar,  landskapsväxt. Tål torra och soliga lägen. 3-5 m I-VI
- purpurea'Nana' dvärgrödvide Kompakt, klotformig buske med rödbruna grenar. Låga häckar, massplanteringar. Fuktiga och soliga lägen. 2-3 m I-V
- repens 'Green Carpet' E krypvide Tätvuxen marktäckare. Lågt och utbrett växtsätt. Gröna blad. Riklig blomning med gula 'kissar'.Tålig och frisk. 10-15 cm I-IV
- repens 'Grey Carpet' E krypvide Som föregående men med grågröna blad. Anspråkslös. 10-15 cm I-IV
- rosmarinifolia
rosmarinvide
Upprätt växtsätt med slanka skott och smala lansett liknande blad. Buskage eller friväxande häckar. Torra och soliga lägen. 2-3 m I-V
- x smithiana
häckvide
Kraftig buske med ganska tjocka, styva, långa upprätta skott. Gula hängen. Landskapsväxt. Fuktiga, magra jordar. Soliga lägen. 4-6 m I-III
- udensis 'Sekka' Kraftigväxande bred buske. Skotten är breda, japansk drakpil platta och delvis vridna. 4-6 m I-IV
- viminalis korgvide Långa kraftiga grenar. Landskapsväxt. Fuktiga,
sura jordar i full sol. Användes till korgflätning.
5-7 m I-IV

SAMBUCUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- nigra /E 
fläder 
Gräddvita blommor i juni-juli, svartblå frukter i sept.-okt. Blommor och bär kan användas till saft. Landskapsväxt. Sol-halvskugga. 3-5 m I-IV
- nigra 'Aurea' 
gulbladig fläder
Guldgula blad. Vitgula blommor i juni-juli. 2-3 m I-IV
- nigra 'Laciniata' flikbladig fläder Finflikade blad. Mycket rikbärande. 2-3 m I-IV
- racemosa 
druvfläder
Toppställda gulgröna blommor i maj. Giftiga röda frukter. Landskapsväxt. Sol-halvskugga. 3-4 m I-V
- racemosa 'Sutherland Gold' guldfläder Kraftigt växtsätt. Guldgula blad. Gulvita blommor i klasar. Eventuella frukter oätliga. 2-3 m I-VI

SINARUNDINARIA

se FARGESIA

SKIMMIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- japonica 
vinterbär
Städsegrön rund buske. Klasar med små doftande
blommor i maj-juni. Röda bär. Solitär el. grupper.
Underplantering i halvskugga-skugga.
0,5-0,8 m I-II

SORBARIA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- aitchisonii 
indisk rönnspirea
Bredväxande buske. Vita blommor i juni-juli. Skotten röda som unga, få rotskott. Anspråkslös. Sol-skugga. 2-3 m I-IV
- sorbifolia 
rönnspirea
Tidig bladsprickning. Gul-vita blomvippor i juni-juli. Baljlika fruktställningar. Skjuter rotskott. Landskapsväxt. Sol-skugga. 1,5-3 m I-VII
- sorbifolia 'Pia' E rönnspirea Stora vita blomklasar, 30 cm långa. Graciöst bladverk. Tål hård beskärning. Sol-halvskugga. 1,5-2 m I-VII

SORBUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- aria 'Gigantea' E jättevitoxel Starkväxande vitoxel med oval krona. Stora grågröna blad. Påfallande stora mörkröda frukter. Väldränerade, näringsrika jordar. Frisk. 12-18 m I-IV
- aria 'Lutescens' vitoxel Pyramidformad krona. Silvervita blad, senare gröna på ovansidan. Vita blommor. Sparsamt med orange frukter. Alléträd för smala gator. Näringsrika, fuktiga jordar i soliga lägen. soliga lägen. 6-10 m I-V
- aucuparia / E 
rönn
Slank krona. Vita blommor i juni. Röda frukter på hösten. Landskapsväxt. Trivs i väldränerade jordar och i soliga till halvskuggiga lägen. 10-12 m I-VIII
- aucuparia 'Edulis' sötrönn Tät, väl sammanhållen, smäcker krona. Stora röda ätliga frukter. Tål stadsklimat, vind och snö. Trivs i näringsrika genomsläppliga jordar. 12-15 I-VI
-aucuparia 'Fastigiata' 
pelarrönn
Ett av de smalkronigaste träd som finns, sällan mer än 1 m. i diameter. Styva tjocka grenar. Vacker karminröd fruktsättning. 5-7 m I-VI
- austriaca E österrikisk oxel Smalt pyramidal till oval krona med tätare grenverk än vanlig oxel. Trubbiga grenvinklar. Mörkgröna blad med gråvit filthårig undersida. Gul-gulbrun höstfärg. Rikligt med lysande röda frukter. Motståndskraftig mot skorv. 8-12 m I-V
- commixta 'Carmencita' E carmencitarönn Stor buske - litet träd. Stora klolika glänsande röda knoppar, vita blomsamlingar och lysande röda frukter. Rostbrun höstfärg. Sol-lätt skugga. 2-4 m I-III
- decora 
amerikansk rönn
Brett rundad krona. Stora, svarta, klibbiga knoppar. Scharlakansröda frukter. Fin höstfärg. Till parker och trädgårdar. Soliga, öppna lägen. 4-7 m I-VI
- incana E 
silveroxel
Medelstort träd med regelbunden och smalt pyramidformig krona. Trubbiga grenvinklar. Stora flikiga grågröna blad med ljusare undersida. Gulbrun höstfärg. 8-12 m I-III
- intermedia / E oxel Rund, tätförgrenad krona. Landskapsväxt, allé- och gatuträd, klippta häckar. Tål salt. Sol-halvskugga. 10-12 m I-V
-intermedia 'Brouwers' oxel Rundat kägellik krona. Sol-halvskugga. 9-12 m I-V
- koehneana pärlrönn Buske - litet träd m. något överhängande tunna grenar. Vita blommor och vita pärllika frukter. 2-3 m I-IV
- mougeottii E pyrenéeroxel Enhetligt och härdigt träd. Friskt bladverk. Rikligt med lackröda frukter. Friväxande höga häckar, buskage. Väldränerad jord. Tål vind och salt mycket bra. 4-7 m I-V(VI)
- x thuringiaca 'Fastigiata' E rundoxel Medelstort träd med sammanhållen krona. Rikligt med röda frukter. Lämplig på gågator och trånga utrymmen. Väldränerad jord. Tål vind och snöbelastning. 8-10 m I-V
- 'Astrid' astridrönn Småvuxet träd med hängande sidogrenar. Rönnlika blad, vinröda senare pärlemorrosa frukter med aprikosfärgade baksidor. 5-8 m I-III
- 'Birgitta' E birgittarönn Litet träd med smalt pyramidformigt växtsätt. Gula frukter. Gul-orange höstfärg. 6-9 m I-IV
- 'Dodong' E ullungrönn Medelstort träd med grova kraftfulla grenar. Glänsande röda knoppar och mycket stora ljusgröna blad. Aprikosorange- röd höstfärg. Stora vita blomställningar. Orangeröda
päronformade frukter.
8-10 m I-IV
- 'Rosmari' E rosmarirönn Litet träd med rundad krona. Grågröna blad. Mörkt rosafärgade frukter. 5-6 m I-V

SPIRAEA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- betulifolia björkspirea Tät buske med rödbruna skott. Vita blommor i täta, vida klasar i maj-juni. Lämplig till mass-planteringar. 1-1,5 m I-VI
- betulifolia 'Tor' E björkspirea Lågt, kompakt utbrett växtsätt. Vita blommor i  maj-juni. Kraftig höstfärg vid gynnsam väderlek. Lämplig för massplantering. Tål stadsmiljö. 1-1,2 m I-VII
- x billiardii klasespirea Starkväxande. Mörkrosa blommor i smala, täta toppställda klasar i juni-augusti. Häckar eller buskage. 1,5-2 m I-VII
- chamaedryfolia kvastspirea Upprätt buske med sicksackväxande skott. Vita blommor i mångblommiga flockar maj-juni. 1-1,5 m I-VIII
- x cinerea (arguta compacta) 
låg brudspirea
Bred, tät buske med hängande grenar och tunna
skott. Små vita blommor i vita klasar.
0,8-1 m I-VI
- x cinerea 'Grefsheim' / E norsk brudspirea Bred, tät buske med hängande grenar och tunna skott. Små vita blommor i vita klasar i maj. 1-1,5 m I-VI
- decumbens
krypspirea
Kompakt, utbrett växtsätt. Vita blommor. Lämplig till slänter, stenpartier. 0,2-0,4 m I-V
- densiflora
spirea
Rosa blommor i maj-juni. 0,3-0,5 m I-V
- japonica 'Albiflora' höstspirea Styva upprätta grenar. Små vita blommor i juli-aug. I grupper för trädgårdar, parker och offentliga anläggn. 0,5-0,6 m I-V
- japonica 'Anthony Waterer' rosenspirea Rund buske med styva upprätta grenar. Karmin-röda blommor på årsskotten i juli-sept. Grupper eller häckar. Humusrika jordar. Sol-halvskugga. 0,5-0,8 m I-V
- japonica 'Dart's Red' rosenspirea En förbättrad form av 'Anthony Waterer' med intensivt röda blommor. 0,5-0,75 m I-VI
- japonica 'Firelight' rosenspirea Bronsgula blad. 1-1,5 m I-IV
- japonica 'Froebellii' rosenspirea Purpurrosa blommor i juli-sept. Friväxande häckar eller grupper. Soliga lägen. 0,8-1,5 m I-VI
- japonica 'Golden Princess' rosenspirea Guldgula blad. Rosa blommor i juni-juli. 0,8-1,2 m I-IV
- japonica 'Goldflame' rosenspirea Guldgula blad och mörkrosa blommor. Solitär bland rosor och blommande buskar. Sol. 1-1,5 m I-IV
- japonica 'Goldmound' rosenspirea Gulbladig buske med rosenröda blommor i 
juni-juli. Solitär, häckar eller grupper.
0,8-1,2 m I-III(IV)
- japonica 'Little Princess' / E dvärgpraktspirea Lågt, rundat växtsätt. Rikligt med ljust rosa blommor i juni-juli. Häckar, slänter, marktäckare. Trivs i soliga lägen. 0,4-0,8 m I-VI
- japonica 'Manon' praktspirea Kompakt växtsätt. Rosa flata blomställningar i juli-sept. 0,5-0,75 m I-V
- japonica 'Odensala' rosa praktspirea Kraftigväxande. Stora rosa blomkorgar i juli. 1 m I-VI
- japonica 'Sapho' rosenspirea En förbättrad form av 'Anthony Waterer'. Något mörkare blommor. 1 m I-IV
- japonica 'Shirobana' brokspirea Både rosa och vita blommor på samma planta juli-aug. Samplantering, häckar. Sol. 0,6-1 m I-IV
- nipponica E girlandspirea Upprätt, bred buske som har böjda grenar. Gräddvita blommor i juni på fjolårsskotten. Solitär, häckar.Trivs i soliga lägen. 1,5-2 m I-IV
- nipponica 'Halward's Silver' girlandspirea Kompakt, sirligt växtsätt. Vita blommor i maj-juni. 1 m I-III
- nipponica 'June Bride' girlandspirea Lika bred som hög buske med överhängande, rätt
korta grenar. Skimrande vita blommor i juni. Friväxande häckar.
0,6-1 m I-V
- nipponica 'Snowmound' girlandspirea Tätvuxen med många tunna rödbruna utbredda grenar. Vita blommor i små klasar längs skott i juni. 0,8-1,2 m I-IV
- salicifolia
häckspirea
Upprätta, gulbruna, som yngre håriga, skott. Rosa blommor i ludna, toppställda klasar i juli-aug. 1,5-2 m I-VII
- trichocarpa 
koreansk spirea
Gräddvita blommor i täta klasar i juni. 1,5-2 m I-V
- trilobata 
sibirisk spirea
Bred buske med sicksackväxande skott. Vita blommor i mångblommiga rundade klasar i maj-juni. Tål skugga. 0,5-1 m I-VI
- x vanhouttei bukettspirea Rikförgrenad buske med i bågar överhängande grenar. Vita blommor längs fjolårsskotten imaj-juni. Solitär eller friväxande häckar. Sol. 2-3 m I-VI
- x watsoniana kungsspirea Rosa blommor i små vippor. 1-1,5 m I-VII

STEPHANANDRA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- incisa 
stefanandra
Sicksackväxande överhängande grenar. Grönvita blommor. Friväxande häckar, massplanteringar.Trivs i lätta jordar. Sol-halvskugga. 1-1,5 m I-III
- incisa 'Crispa' 
liten stefanandra
Bågböjda skott mot marken. Blomman obetydlig. Slänter, marktäckare, massplanteringar. Trivsi lätta jordar. Sol-halvskugga. 0,5-1 m I-V

SYMPHORICARPOS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- 'Arvid' E 
tuvsnöbär
Tät buske med blågrönt bladverk. Sparsam fruktsättning. Sprider sig sakta. Användbar som marktäckare. Anspråkslös. Sol-skugga. 0,4-0,6 m I-VI
- x chenaultii hybridsnöbär Rosa blommor i juni-juli. Runda röda frukter, läderbrun höstfärg. Anspråkslös, till häckar eller industriområden. Sol-skugga. 1,5-2 m I-III
- x chenaultii 'Hancock' hybridsnöbär Små rosa blommor juni-juli, runda röda frukter.Grenarna är nerliggande och starkväxande. Marktäckare som snabbt täcker stora ytor. Sol-sugga. 0,5-1 m I-III
- x doorenbosii 'White Hedge' Rödaktiga blommor, vita stora frukter. Till ytor snöbär där rotskott ej är önskvärda. Sol-skugga. 1,5-2 m I-VI
- x doorenbosii 'Magic Berry' hybridsnöbär Kompakt buske med blekrosa blommor i juli-aug. Rikligt med lila frukter. 1 m I-III
- x door. 'Mother of Pearl' hybridsnöbär Rosa blommor, vita frukter med rosa rodnad. Kalk-haltig jord. Sol-skugga. 0,5-1 m I-IV
- orbiculatus petersbuske Rosa blommor i juli-aug. Purpurfärgade frukter, rödbrun höstfärg. Lämplig till slänter och industriområden. Kalkhaltig jord. Sol-skugga. 1-2 m I-III
- rivularis (albus) / E snöbär Rosa-vita blommor i korta klasar, vita frukter.Skjuter rotskott. Lämplig som undervegetation. Höjd och bredd
1-2 m
I-VI

SYRINGA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x chinensis parksyren Ljusvioletta doftande blommor maj-juni. Solitär, buskage, samplanteringar. Väldränerade, lerhaltiga, kalkrika jordar. Sol-halvskugga. 3 m I-IV
- josikaea ungersk syren Mörkt lila blommor, 10-15 cm långa, i upprätta klasar i juni, svag doft. Styva upprätta grenar. Häck- och landskapsväxt, solitär. Tål vind och stadsklimat. 3-4 m I-VI
- josikaea 'Holger' ungersk syren Vita blommor. 3-4 m I-VI
- josikaea 'Oden' E ungersk syren Knubbigt växtsätt. Långsamväxande gröna, glänsande blad. Violetta blommor. Solitär, häck- och landskapsväxt. Frisk. Tål vind. Sol-halvskugga. 1,5 m I-VI
- meyeri 'Palibin' dvärgsyren Violetta blommor i täta klasar maj-juni. Låg, rund, kompakt buske. Sol-lätt skugga. 0,5-1 m I-IV
- microphylla 'Superba' 
småbladig syren
Lila doftande blommor i klasar i juni och åter i sept. Upprätt graciös prydnadsbuske. Sol-halvskugga. 2-3 m I-IV
- x prestoniae 'Coral' prestonsyren Kraftig buske med stora blad. Långa, slanka blomklasar. Rosa blommor i juni-juli. Häck- och landskapsväxt. 3-4 m I-VI
- x prest. 'James McFarlane' prestonsyren Lysande rosa blommor i stora klasar. 3-4 m I-VI
- x prestoniae 'Royalty' prestonsyren Mörklila blommor i stora klasar i juli. 3-4 m I-VI
- reflexa 
hängsyren
Vinröda blommor i täta överhängande klasar i juni-juli, svag doft. Häck- och landskapsväxt, som solitär eller i grupper. Näringsrika och humusrika jordar. Tål stadsklimat. 2-3 m I-VII
- reticulata ligustersyren Gulvita doftande blommor i stora klasar juni-juli. Rikt förgrenad skärmformad buske. Solitär. Sol-halvskugga. 4-6 m I-V
- vulgaris 
syren
Buske - mindre träd. Lila doftande blommor i maj-juni. Häck- och landskapsväxt. Näringsrik, gärna kalkhaltig jord. 3-5 m I-VI
- vulgaris 'Alba' /E 
vit syren
Vita blommor. 3-5 m I-VI
- vulg. 'And. an Ludwig Späth' ädelsyren Purpurrödlila blommor. 2-3 m I-IV
- vulgaris 'Charles Joly' ädelsyren Purpurrödlila dubbla blommor. 2-3 m I-IV
- vulgaris 'Mme Lemoine' ädelsyren Vita dubbla blommor. 2-3 m I-IV
- vulgaris 'Norrfjärden' ädelsyren Blommar rikligt med stora dubbla-tredubbla blommar i långa klasar. Knopparna är rosa, blommorna övergår i blått. 2-3 m I-VII

TAMARIX

Namn Beskrivning Höjd Zon
- ramosissima 'Pink Cascade'
sommartamarisk
Bred, upprätt buske med bågnande grenar. Snabbväxande. Rosa blommor i juli-sept. i långa klasar, blågröna blad. Torktålig. Sol. 3-4 m I-III
- tetrandra var. purpurea junitamarisk Ljust rosa blommor i långa klasar, barrliknande blad. Friväxande solitär. Kalkhaltiga och varma jordar. Torktålig. Soliga lägen. 2-3 m I

TILIA 
Lindar skall alltid planteras högt, eftersom de är känsliga för tryck på rötterna.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- cordata skogslind Grov stam, välvd tät krona. Vit-gula blommor med stark söt doft i juli. Gatuträd för breda gator, park- och alléträd. Väldränerade och näringsrika jordar. 20-25 m I-V
- cordata 'Greenspire' smalkronig skogslind Pyramidformad krona, senare mer oval och tät. God grenbyggnad, snabb tillväxt. Allé- och gatuträd. Näringsrika och kalkhaltiga jordar. 15-18 m I-IV
- cordata 'Erecta' smalkronig  skogslind Regelbunden pyramidformad krona, som äldre brett
äggformad. Vind- och torktålig.
10-15 m I-V
- cordata 'Rancho' hybridlind Smal konformig krona. Gul höstfärg. Vindtålig. Höjd 10-12 m bredd 5-6 m I-IV.
- platyphyllos 'Örebro' bohuslind Svagväxande träd, genomgående stam, tät oval- selektion krona. Avsaknad av stam- och rotskott. Vindtålig, vinter- härdig och har bra rotsystem. Trivs bäst i näringsrika, fuktighetsbevarande jordar. I-V
- x europaea 'Euchlora' glanslind Äggformad krona, starkt hängande sidogrenar, föga "honungsdagg", glänsande mörkgröna blad. Lämplig till parker och hårdgjorda ytor där plats finns. 15-20 m I-IV
- x europaea 'Pallida' kejsarlind Stort träd med genomgående stam, bred kägel- formad krona. Bra till breda gator och alléer. Näringsrika och genomsläppliga jordar. 20 m I-IV
- x europaea 'Zwarte Linde'
holländsk lind
Kronformen hos unga träd smalt pyramidalt - äldre träd brett rundad. På grund av sin grenbyggnad mycket lämplig att knuthamlas eller arkardklippas. 20-25 m I-V
- platyphyllos bohuslind Bred, avrundad krona. Stora blad, något ludna.Näringsrik och fuktig jord. Vindtålig. 20-25 m I-IV

ULMUS

Namn Beskrivning Höjd Zon
- carpinifolia 'Hoersholmiensis' hörsholmsalm Smal krona. Smala blad, gul höstfärg. Park- och alléträd. Kraftig näringsrik jord. Sol-halvskugga. 20-25 m I-IV
- glabra 
skogsalm
Bred krona. Stora sträva blad. Gul höstfärg. Park- och alléträd. Mullrik, kalkhaltig jord. Vindtålig. Soliga lägen. 20-25 m I-V
- glabra 'Camperdownii' hängalm Starkt båglikt hängande grenar. Grenspetsarna vilar ofta på marken. Solitär. Höjd 4 m
bredd 5 m
I-IV
- glabra 'Exoniensis' pyramidalm Tål extremt hård beskärning. Starkt upprätta skott och grenar. Solitär. 10-12 m I-IV
- glabra 'Horizontalis' ('Pendula') paraplyalm Grenarna brett skärmformade, utåtriktade. Skottspetsarna något hängande. Solitärträd. Sol-halvskugga. Höjd 6 m
bredd 8 m
I-IV
- x hollandica 'Lobel' alm Pelarformad, tät krona. 10-12 m I-III
-opulus 
skogsolvon
Lövfällande bred buske. Grönvita väldoftande blommor i flata blomställningar maj-juni. Röda frukter. Bryn- och landskapsväxt. 2-3 m I-VI
- opulus 'Compactum' olvon Kompakt växtsätt. Riklig fruktsättning, lysande röda bär. 1-1,5 m I-V
-opulus 'Nanum' dvärgolvon Dvärgform till låga häckar. Inga bär. 0,4-0,8 m I-V
- opulus 'Roseum' snöbollsbuske Lövfällande bred buske. Vita blommor i täta, runda bollar. Steril. Kalkhaltig jord. Sol-halvskugga. 3-5 m I-V
- opulus 'Strömsund' E snöbollsbuske Vita halvklotformiga blomställningar. För övrigt lik Vib. opulus 'Roseum', men är härdigare. 1-2 m I-VI
- plicatum (i sorter) japansk snöbollsbuske Gräddvita platta blomställningar i maj-juni. Röda frukter. Rödbrun höstfärg. Långsamt växande. Sol-halvskugga. Höjd 2-3 m
bredd 2-2,5 m
I-III
- rhytidophyllum rynkolvon Vintergrön, styvt upprättväxande buske. Gulvita små blommor i breda blomställningar. Frukter röda-svarta. Rynkiga, håriga blad. Solitär eller i grupper. 3-4 m I-IV
- sargentii 'Onondaga' blodolvon Hög mörkrosa knopp, gräddfärgade blommor i maj. Bladen slår ut mörkt röda coh övergår till grönt. Solitär. 1,5-2 m I-IV

VIBURNUM

Namn Beskrivning Höjd Zon
- x bodnantense 'Dawn' hybridkejsarolvon Bred buske med upprätt växtsättl. Rosa doftande blommor i täta klasar i februari-mars. Skyddad växtplats. Sol-skugga. 2-3 m I-III
- x burkwoodii hybridolvon Upprätt, gles, vintergrön buske. Rosa-vita doftande blommor i runda blomställningar april-maj. Trivs i fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga. 1-2 m I-IV
- x carlcephalum bollolvon Tät bred buske. Vita doftande blommor i halv-klotformade samlingar. Trivs i näringsrik och fuktig jord. Sol-halvskugga. 1-2 m I-IV
- carlesii 
luktolvon
Bred, tät, rundad buske. Vit-rosa doftande blommor i maj, runda håriga blad. Trivs i fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga. 1-1,5 m I-V
- carlesii 'Aurora' luktolvon Förbättrad Viburnum carlesii. Kraftigare växtsätt och mer rosafärgade blommor. 1-1,5 m I-IV
- farreri 
kejsarolvon
Styvt upprättväxande, lövfällande buske. Blekrosa väldoftande blommor i hängande klasar under januari-april. Trivs i näringsrik och fuktig jord. 1,5-2 m I-III
- x 'Juddii' 
vårolvon
Bred, tät, rundad buske. Rosa doftande blommor i halvrunda samlingar i april-maj, håriga skott. Halvskugga. 1-2 m I-V
- lantana 
parkolvon
Bred och upprätt, lövfällande buske. Vitgula blommor i breda flata blomställningar maj-juni. Röd-svarta frukter. Torra kalkhaltiga jordar. Sol-halvskugga. . 3-5 m I-VII

VINCA

Namn Beskrivning Höjd Zon
- minor Städsegrön marktäckande halvbuske. Glänsande vintergröna blad och blå blommor i maj-juni och september. Lämplig för stora ytor i ogräsfri jord. Halvskugga-djup skugga. 0,1-0,2 m I-VI.

WEIGELA 
Buskar med ganska kraftigt växtsätt. Klockformade blommor i olika röda/rosa nyanser beroende på sort. 
Anspråkslös men gärna näringsrika, genomsläppliga jordar. Sol-halvskugga.

Namn Beskrivning Höjd Zon
- florida trädgårdsprakttry Mörkrosa blommor i maj-juni. 3 m I-II
- florida 'Minuet' rosenprakttry Rosaröda blommor. Rikblommande. 0,6-1 m I-III
- florida 'Nana Variegata' brokig rosenprakttry Kompakt buske med vitbrokiga blad och ljusrosa blommor. 1-1,5 m I-II (III)
- florida 'Pink Princess' trädgårdsprakttry Djupt rosa blommor. 2-2,5 m I-III
- florida 'Purpurea' ('Foliis P.') rosenprakttry Mörkrosa blommor i maj-juni. Mörkt brunröda blad. 1,5 m I-II
- florida 'Ruby Queen' trädgårdsprakttry Dvärgbuske. Rosa blommor och svart-rödaktiga blad. 0,5 m I-III
- florida 'Victoria' trädgårdsprakttry Intensivt rosa blommor och purpurfärgade blad. 0,8-1 m I-III
- hyb. 'Bristol Ruby' trädgårdsprakttry Stora djupröda blommor i juni-sept. Upprätt växtsätt. 1,5-2 m I-III
- hyb. 'Candida' trädgårdsprakttry Vita blommor. 1,5-2 m I-III
- hyb. 'EvaRathke' trädgårdsprakttry Lysande röda blommor i juni-sept. 1,5-2 m I-III
- hyb. 'Newport Red' trädgårdsprakttry Rikligt med rödvioletta blommor. Lik 'Bristol Ruby'. 1,5-2 m I-III
- hyb. 'Red Prince' trädgårdsprakttry Intensivt röda blommor. Remonterande och härdig. 1,5 m I-III
- hyb. 'Rumba' trädgårdsprakttry

1-1,5 m I-III
- hyb. 'White Knight' trädgårdsprakttry Doftande vita blommor. Höjd 1-2 m. I-(III)
- middendorffiana prakttry Ljusgula blommor i juni. Bred buske med något
gulblommig veka grenar.
1,5-2 m I-III
- praecox vårprakttry Purpurrosa blommor i maj-juni. Styvt upprätt- växande. 2-3 m I-IV
- florida 'Korea' E Brett kompakt växtsätt. Mörkgröna blad och
djupröda blommor. Sol-halvskugga.
ca 1,5 m I-III

OBS! Detta är ett litet urval och nya träd och buskar kommer varje år. Hittar du inte det du söker här, så ring till oss på Vårljungen så kan vi ta in det åt er.